21 Aug
Kongresshallen
Club 700
Handskmakaren
Studion
Tunnbindaren
Bryggaren
Mältaren
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
SOTA IV - Register
08:15 - 09:30
Göran Wallin, Ingemar Syk, Ingmar Näslund, Peter Matthiessen
Moderatorer: Peter Matthiessen

TRAUMA - Fria föredrag
08:15 - 09:30
Lars Lundberg
Moderatorer: Lars Lundberg

08.15-08.25 - Blödningsdöd efter trauma beror på icke-komprimerbar blödning i thorax och buk
Marcus Wannberg, Poya Ghorbani, Carl-Magnus Wahlgren, Lovisa Strömmer

08.26-08.36 - EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION IMPROVES COAGULOPATHY IN EXPERIMENTAL TRAUMATIC HEMORRHAGIC MODEL
Magnus Larsson, Carl-Magnus Wahlgren, Louis Riddez, Anders Östlund, Björn Frenckner

08.37-08.47 - Betablockad behandling minskar dödligheten efter isolerad svår traumatisk hjärnskada
Eric Thelin, Louis Riddez, Shahin Mohseni

08.48-08.58 - Kirurgisk behandling av svåra bäckenskador
Lovisa Strömmer, Emma Rosander, Poya Ghorbani, Magnus Falkén, Louis Riddez

08.59-09.09 - Försämrad livskvalitet efter cykelolycka
Evelyne Zibung Hofmann, Louis Riddez, Caroline Nordenvall

09.10-09.20 - Bakterieflora och antibiotikaresistens hos syriska patienter som opereras för krigsskador
Andreas Älgå, Johan von Schreeb

09.21-09.25 - Evaluering av mjältstorlek efter mjältartärembolisering
Khalid Elias, Bengt Berg, Magnus Jonsson

09.26-09.30 - Trauma "hands-on" workshop - nytt koncept av ST utbildning inom kirurgi
Tal Hörer, RIckard Lingren, Göran Wallin

KOLOREKTAL - Fria föredrag - Cancer
10:00 - 11:15
Eva Angenete, Bayar Baban
Moderatorer: Eva Angenete, Bayar Baban

10.00-10.07 - Stockholm III studien- en jämförelse mellan preoperativa strålbehandlingsregimer vid rektalcancer, 2års-uppföljning
Johan Erlandsson, David Pettersson, Torbjörn Holm, Ingvar Syk, Fredrik Hjern, Lars Påhlman, Bengt Glimelius, Anna Martling

10.07-10.15 - Hälsoekonomisk analys av kostnader för laparoskopisk och öppen operation vid rektalcancer inom COLOR II
Jacob Gehrman, John Andersson, Ingela Björholt, Jaap Bonjer, Eva Angenete, Eva Haglind

10.15-10.23 - Ingen ökad risk för sekundära tumörer efter strålbehandling vid rektalcancer
Anna Martling, Karin Smedby, Lars Påhlman, Helgi Birgisson, Anders Ekbom, Bengt Glimelius

10.23-10.30 - Medför avlastande stomi vid låg främre resektion av rektum sämre anorektal funktion på lång sikt?
Soran Gadan, Hannah Floodeen, Rickard Lindgren, Peter Matthiessen

10.30-10.38 - Användning av avlastande stomi vid främre resektion för rektalcancer vid total och partiell mesorektal excision
Martin Rutegård, Petrus Boström, Markku Haapamäki, Peter Matthiessen, Jörgen Rutegård

10.38-10.45 - Impact of BMI on short term outcome after colorectal cancer surgery
Per Hede, Marina Åkerblom Sörensson, Thomas Hallgren

10.45-10.53 - Preoperativ anemi och perioperativ blodtransfusion som prognostisk faktor för återfall och död efter kolorektal cancerkirurgi.
Malin Mörner, Gustaf Edgren, Anna Martling, Ulf Gunnarsson, Monika Egenvall

10.53-11.00 - Komplikationer och mortalitet efter koloskopi och kirurgi för screening-upptäckta adenom och kolorektal cancer
Deborah Saraste, Anna Martling, Per Nilsson, Johannes Blom, Sven Törnberg, Rolf Hultcrantz, Martin Janson

11.00-11.07 - Resektion av synkrona levermetastaser – en jämförelse mellan akut och elektiv koloncancer
Georgios Papadimitriou, Hasse Eriksson, Louise Olsson

11.07-11.15 - Ökad risk för kolorektal cancer efter ooforektomi i en nationell kohortstudie
Josefin Segelman, Lina Lindström, Jan Frisell, Yunxia Lu

KOLOREKTAL - Carcinomatosis of colorectal cancer - What to do?
11:45 - 13:00
Helgi Birgisson, Gabriella Palmer
Moderatorer: Helgi Birgisson, Gabriella Palmer


11.30-12.00 Possibilities and limitation in treatment of peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer Charles Honoré


12.05-12.20 Radiological assement of carcinomatosis of colorectal cancer Tomas Bjerner 


12.25-12.40 How to deal with carcinomatosis of colorectalcancer at a non-HIPEC center Karl Kodeda 


12.45-12.55 National Registry of peritoneal carcinomatosis David Ljungman
KÄRLKIR - Fria föredrag
08:15 - 09:30
Ulrika Palmer Kazen, Markus Palm
Moderatorer: Ulrika Palmer Kazen, Markus Palm

08.15-08.24 - Antibiotikaförskrivning som markör för vårdrelaterade infektioner efter infrainguinal revaskularisering
Alireza Daryapeyma, Ulf Hammar, Carl Wahlgren

08.25-08.34 - Förbättrat omhändertagande av benartärsjukdom- en sköterskeledd claudicatiomottagning
Birgitta Sigvant

08.35-08.44 - Datortomografi av karotisstenos visar samband mellan förkalkning och plackstabiliserande processer
Eva Karlöf, Ljubica Perisic, Nuno Dias, Claes Bergmark, Ulf Hedin

08.45-08.54 - Utfall efter öppen kirurgi och trombolys vid primär dialysaccessocklusion
Linn Smith, Mateusz Krasun, Ulf Hedin, Carl-Magnus Wahlgren

08.55-09.04 - Hos var tredje patient med rupturerat bukaortaaneurysm är aneurysmet känt
Sayid Zommorodi, Joy Roy, Johnny Steuer, Rebecka Hultgren

09.05-09.14 - Utmanande aorta-anatomi vid EVAR för ruptur är associerad med mortalitet och komplikationer
Baderkhan Hassan, Fredrico Bastos-Goncalves, Anders Wanhainen, Nilson Oliveira, Martin Björck, Hence Verhagen, Kevin Mani

09.15-09.30 - Vid benartärsjukdom är risken för sjukdomsprogress är högre än förväntat. En litteraturgenomgång.
Birgitta Sigvant, Fredrik Lundin, Eric Wahlberg

KÄRLKIR - Iatrogena kärlskador
10:00 - 11:15
Karin Bernhoff, Andreas Pikwer, Artai Pirouzram, Thorarinn Kristmundsson, Martin Björck, Nuno Dias
Moderatorer: Martin Björck, Nuno Dias


10.00-10.05 Inledning
Martin Björck

10.05-10.20 Ortopediska kärlskador, poplitea, höft och rygg 
Karin Bernhoff

10.20-10.35 CVK skador, hur undvika, hur handlägga?
Andreas Pikwer

10.35-10.45 Accesskomplikationer i ljumsken i samband med EVAR/TEVAR
Artai Pirouzram

10.45-10.55 Iliaka accesskomplikationer i samband med EVAR/TEVAR Thorarinn Kristmundsson

10.55-11.05 Gemensam diskussion Accesskomplikationer

11.05-11.15 Avslutande diskussion
Nuno Dias
KÄRLKIR - Komplexa kärlfall - benischemi
11:45 - 13:00
Hassan Baderkhan, Manne Andersson, Daniel Klingberg, Ulf Hedin, Birgitta Sigvant
Moderatorer: Ulf Hedin, Birgitta Sigvant
PLASTIKKIR+SIKT - Bukväggsrekonstruktion - när både kirurg och plastikkirurg behövs
08:15 - 09:30
Wilhelm Graf, Pär Myrelid, Maria Mani, Hans Nettelblad, Ursula Dahlstrand, Hans Nettelblad
Moderatorer: Ursula Dahlstrand, Hans Nettelblad


Inledning Ursula Dahlstrand


Etiologi, patofysiologi Wilhelm Graf


Kirurgisk teknik Pär Myrelid


När behövs lambåer? Hans Nettelblad


Plastikkirurgisk a tekniker Maria Mani

Fall samtliga deltagare och moderatorer
PLASTIKKIR - Fria föredrag 3
10:00 - 11:15
Åsa Edsander-Nord, Göran Stålhult
Moderatorer: Åsa Edsander-Nord, Göran StålhultAbstraktpresentation 10.00-10.10 och 10.30-11.15


10.10 - 10.30 Avhandlingspresentation: Assessment of Excess Skin and Outcome of Body Contouring Surgery in Post Bariatric Patients. 
Trude Staalesen, (Göteborg) 
10.00-10.09 - Learning curve and Surgical Complications for General Surgeons Performing Abdominoplasty
Ebba Swedenhammar, Jessica Gahm, Marcus Ehrström

10.10-10.30 - Assessment of Excess Skin and Outcome of Body Contouring Surgery in Post Bariatric Patients
Trude Staalesen

10.30-10.37 - Postoperativ ileus efter perineal rekonstruktion med stjälkad VRAM-lambå
Sherif Elawa, Pär Myrelid, Olof Hallböök, Johann Zdolsek

10.38-10.47 - En algoritm för sekundär rekonstruktion vid hypospadi
Ann Nozohoor Ekmark, Henry Svensson, Einar Arnbjörnsson, Emma Hansson

10.48-10.57 - Peniskonstruktion med fri, mikrovaskulär radialislambå
Andri Thorarinsson, Gennaro Selvaggi, Fredrik Brorsson, Mattias Lidén

10.58-11.05 - Transsexuell kirurgi vid Plastikkirurgiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Gennaro Selvaggi, Mattias Lidén, Peter Wroblewski, Lars Kölby, Anna Elander

11.06-11.15 - Reconstructive surgery after female genital mutilation
Hannes Sigurjonsson, Malin Jordal, Kalle Lundgren

PLASTIKKIR - Årsmöte
11:45 - 13:00
ENDOKRIN - Fria föredrag
08:15 - 09:30
Jonas Karlberg, Erik Jörtsö
Moderatorer: Jonas Karlberg, Erik Jörtsö
08.15-08.29 - Parathyreoideahyperplasi – en knepig diagnos
Johannes Järhult

08.30-08.44 - Litium-associerad hyperparatyreoidism (LHPT): prevalens och kirurgiska resultat.
Adrian Meehan, Mats B. Humble, Svante Jansson, Jörgen Nordenström, Göran Wallin, Johannes Järhult

08.45-08.59 - Preoperativ Sestamibi SPECT/CT av p-HPT - stor förbättring av resultat efter införande av nytt protokoll
Charlotta Larsson, Tryggve Eriksson, Joakim Hennings

09.00-09.14 - Långtidsuppföljning av MEN-1 HPT – TPX till unga och de med exon 3-mutation?
Ellen Fyrsten, Olov Norlen, Ola Hessman, Peter Stålberg, Per Hellman

09.15-09.29 - Epidemiologisk översikt av mjukdelssarkom i Sverige
Fredrik Karlsson, Fredrik Granath, Robert Bränström, Inga-Lena Nilsson

09.30-09.45 - Ki-67-index och solid growth pattern som prognostiska faktorer vid tunntarms-NET
Kalle Landerholm, Sture E. Falkmer

ENDOKRIN - PO Granberg-föreläsning + Fria föredrag
10:00 - 11:15
Radu Mihai, Martin Almqvist
Moderatorer: Martin Almqvist


10.00 - 11.00 Binjurebarkcancer Radu Mihai

11.00-11.15 - Spontan regress av binjuretumörer
Gabriel Sjölin, Leszek Kubalski, Erik Jörtsö, Göran Wallin

ENDOKRIN - Kontroverser vid behandling av tyreoideacancer
11:45 - 13:00
Martin Almqvist, Inga-Lena Nilsson, Johanna Svensson
Moderatorer: Martin Almqvist, Inga-Lena Nilsson, Johanna Svensson


12.00 - 13.00 Symposium tyreoideacancer

11.45-12.00 - Konservativ handläggning av differentierad thyreoideacancer
Johannes Järhult

VÅRDADM - Att tyda skriften – från diktat till operation
08:30 - 09:30
Gabriel Sjölin
VÅRDADM - Kränkande särbehandling, psykosocial arbetsmiljö
10:00 - 12:00
Milla Jonsson
VÅRDADM - Avslutning och överlämning
12:00 - 12:30
ST-LUNCH - Malignt melanom
13:00 - 13:45
Jesper Bergdahl
SCRESSCO - en studie på svensk kolrektalcancerscreening. Erfarenheter av första året
08:15 - 09:30
Rolf Hultcrantz
Moderatorer: Rolf Hultcrantz


8.15-8.25  Inledning Rolf Hultcrantz


8.25-8.40 Koloskopi-armen, fynd och kvalitet  Anna Forsberg


8.40-8.55 FIT-armen, fynd  Johannes Blom


8.55-9.10 Erfarenheter från sjukhusen, monitorering  Eva Berglund


9.10- 9.30 Diskussion Rolf Hultcrantz
ST-LUNCH - Kompikationer till endokrinkirurgi
13:00 - 13:45
Oliver Gimm, Hella Hultin