Titel Författare Kategori Typ Tid Lokal Nyckelord
Evaluation of Quality of Life in Patients with Graves´ Ophthalmopathy, before and after Orbital Decompression Sven Sahlin Plastik F Torsdag 09.24-09.35 Orbital decompression, Quality of life
Dolcontin preoperativt minskade behovet av postoperativ smärtlindring och förkortade vårdtiden vid laparoskopisk gastric bypass Hanna Zacharias SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Gastric bypass, Postoperativ vård
Non-occlusive topical exposure – development of an in vitro human skin model for cytotoxicity testing Susanna Lönnqvist Plastik F Torsdag 08.36-08.45 Tunnbindaren in vitro model, toxicology, viable skin
Ökade infektions- och sårläkningsproblem vid rektumamputation - MEN åtgärder lönar sig! Berith Wennström Kolorektal P 08.00-09.00 Abdominoperineal rektumamputation, perineal infektion, sårläkning
Komplexiteten av screening funna bukaorta aneurysm - en retrospektiv multicenter kohort studie Håkan Olsson Kärl F Torsdag 08.45-08.54 AAA, screening, komplexitet, prevalens, compliance
Postoperativ ileus efter perineal rekonstruktion med stjälkad VRAM-lambå Sherif Elawa Plastik F Fredag 10.30-10.37 VRAM, stjälkad muskelokutan lambå, rektalcancer, perineal defekt
Användning av avlastande stomi vid främre resektion för rektalcancer vid total och partiell mesorektal excision Martin Rutegård Kolorektal F Fredag 10.30-10.38 Club 700 TME, PME, rektalcancer, stomi
Cost-effectiveness of a screening strategy for abdominal aortic aneurysm combined with medical intervention in patients with small abdominal aortic aneurysms. Moncef Zarrouk Kärl F Torsdag 08.25-08.34 Markov, AAA, screening,
En algoritm för sekundär rekonstruktion vid hypospadi Ann Nozohoor Ekmark Plastik F Fredag 10.38-10.47 hypospadi, sekundär rekonstruktion
Om komplikationer till bentransplantation vid genomgående enkelsidig läpp-käk-gomspalt Anna-Paulina Wiedel Plastik F Torsdag 09.36-09.45 bentransplantation, läpp-käk-gomspalt
Impact of BMI on short term outcome after colorectal cancer surgery Per Hede Kolorektal F Fredag 10.38-10.45 Club 700 BMI, outcome, colorectal cancer
Morbiditet och komplikationer i samband med loopileostomi vid IBD-kirurgi Jennifer Park Kolorektal F Torsdag 15.52-16.00 Club 700 Loopileostomi, inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), komplikationer
Behandlas kolektomerade IBD-patienter i Sverige med rekonstruktiv kirurgi? Caroline Nordenvall Kolorektal F Torsdag 15.00-15.07 Club 700 IBD, kolektomi, IPAA, IRA, Kocksreservoar
Relation mellan preoperativ ljumsksmärta och förbättring av livskvalitet tre år efter ljumskbråcksoperation. Jesper Magnusson SIKT F Tisdag 09.25-09.34 ljumskbråck, livskvalitet, kronisk smärta, operation, sf36
Buktryck vid laparoskopisk Gastric Bypass (GBP): En randomiserad studie Ilona Sidlowskaja SFÖAK F Tisdag 08.15-08.25 laparoscopy, abdominal pressure, nausea, pain
Hälsorelaterad livskvalitet hos barn och vuxna födda med esofagusatresi- vad vet vi egentligen? Michaela Dellenmark Blom Barn F Onsdag 10.00-10.05 esofagusatresi, patientrapporterat mått, PROM, livskvalitet
Hälsorelaterad livskvalitet hos barn och ungdomar födda med Esofagusatresi – resultat från fokusgrupper och början av en diagnosspecifik enkät Michaela Dellenmark Blom Barn F Onsdag 10.06-10.11 esofagusatresi, patientrapporterat mått, PROM, livskvalitet
Detaljerad volymetrisk analys efter selektiv preoperativ portavensembolisering Ernesto Sparrelid SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Leverkirurgi, PVE, kemoterapi, tvåstegshepatektomi
Salvage ALPPS är en säker och effektiv behandling efter otillräcklig effekt av portavensocklusion hos patienter med kolorektala levermetastaser Ernesto Sparrelid SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 lever, kirurgi, regeneration, kolorektala levermetastaser
Sekventiellt uttryck i plasma av tillväxtfaktorer vid leverhypertrofi hos patienter som opererats enligt ALPPS Ernesto Sparrelid SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 lever, regeneration, kolorektala levermetastaser, PVO
Funktionen i tilltänkt kvarvarande lever överträffar volymsökningen hos patienter som opererats med ALPPS Ernesto Sparrelid SFÖAK F Måndag 10.50-11.00 Leverkirurgi, regeneration, leverfunktion, kolorektala levermetastaser, leversvikt
Tvåårsuppföljning av revisionsoperationer från gastric banding till gastric bypass med matchade kontroller Hans Lindström SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Obesitas, gastric banding, konvertering, gastric bypass
ALPPS vid kolorektala levermetastaser-onkologisk behandling och dess effekt på levertillväxt , en analys från internationella ALPPS registret Kristina Hasselgren SFÖAK F Måndag 10.30-10.40 kolorektala levermetastaser, leverkirurgi, ALPPS
Selektivt peroperativt dränage vid Whipple är säkert Kristina Hasselgren SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Whipple, peroperativt dränage, postoperativa komplikationer
Betablockad behandling minskar dödligheten efter isolerad svår traumatisk hjärnskada Eric Thelin Trauma F Fredag 08.37-08.47 Club 700 Betablockad, traumatisk hjärnskada, mortalitet
Välbefinnande och kroppsuppfattning efter rektumamputation för rektalcancer Elisabeth González Kolorektal P 08.00-09.00 Rectal cancer, APE, ostomy, QoL, body image
Endoskopisk sfinkterotomi och risk för kolangiocarcinom, en populationsbaserad kohortstudie i Finland och Sverige. Cecilia Strömberg SFÖAK F Måndag 11.30-11.40 ERCP, sfinkterotomi, kolangiocarcinom
Preoperativ viktnedgång och dess relation till postoperativ viktutveckling vid gastric bypass. Data från Scandinavian Obesity Registry (SOReg) Peter Gerber SFÖAK F Tisdag 09.15-09.25 Gastric Bypass Viktminskning Preoperativ Viktutveckling
Laser generated in situ fenestrations in Dacron® stent grafts – an experimental proof of concept study in a porcine model. Björn Sonesson Kärl F Torsdag 08.55-09.04 in situ fenestration, laser, EVAR, TEVAR, porcine
Computer Aided Surgical Applications In Reconstructive Plastic And Craniofacial Surgery Daniel Saiepour Plastik F Torsdag 09.04-09.13 Craniofacial surgery, Navigation, trauma, computer assisted surgery.
TEP efter 15 år Per Johansson SIKT P Onsdag 15.00-16.15 Forum TEP, TAPP, laparoskopisk kirurgi, Ljumskbråck
Hur påverkar följsamhet till KVAST instruktioner antal lymfkörtlar som hittas efter Whipple operation? Bergthór Björnsson SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Whipple, pankreatoduodenektomi, adenocarcinoma pancreas, pankreaskirurgi
En randomiserad multicenterstudie – Jämförelse av två behandlingsmetoder för att stimulera levertillväxt vid avancerad tumörbörda av kolorektala levermetastaser (KRLM) för att kunna radikalopereras (L Per Sandström SFÖAK F Måndag 10.40-10.50 Leverkirurgi, RCT, KRLM, ALPPS, portaembolisering
ALPPS 178 – nyttig variant vid avancerad kolorektal levermetastasering och liten kvarvarande tumörfri levervolym Bergthór Björnsson SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 ALPPS, KRLM, kolorektala levermetastaser, leverkirurgi
ALPPS vid KRLM och primära lever- och gallvägstumörer Bergthór Björnsson SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 ALPPS, KRLM/kolorektala levermetastaser, CC/Cholangiocarcinom/Klatskin, HCC
ALPPS i Skandinavien – multicenteranalys av initiala erfarenheter Bergthór Björnsson SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 ALPPS, KRLM, kolorektala levermetastaser, leverkirurgi
ALPPS för KRLM i Skandinavien – multicenter analys av intermediära onkologiska resultat Bergthór Björnsson SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 ALPPS, KRLM, kolorektala levermetastaser, leverkirurgi
Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med icke-medullär differentierad tyroideacancer i Stockholm – en kvalitativ studie Ida Widberg Endokrin F Torsdag 08.28-08.40 HRQoL, health-related quality of life, differentiated thyroid cancer, qualitative study
Långtidsuppföljning av utvidgad esofagogastrektomi vid cardiacancer Siewert II & III Martin Jeremiasen SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 cardiacancer, operationsmetod, långtidsöverlevnad, morbiditet
Endodrill – ett nytt biopsiinstrument för diagnostik av submukösa tumörer i övre magtarmkanalen Martin Jeremiasen SFÖAK F Måndag 13.20-13.30 Endodrill, diagnostik, submukös tumör
Patienter kolektomerade på grund av obstipation ångrar inte ingreppet Joel Nilsson Kolorektal P 08.00-09.00 Obstipation, Kolektomi, Komplikationer, anastomos blödning.
Behandling med Aspire, påverkar SSRI utfallet? Henrik Forssell SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Obesitas Aspire PEG Endoskopi Obesitasterapi
Samband mellan co-morbiditet, nutritionsrisk och muskelfunktion i ett akutkirurgisk patientmaterial Folke Hammarqvist Periop F Onsdag 16.20-16.30 Muskelkraft, nutritionsrisk, co-morbiditet, akutkirurgi
Kumulerad väntetid till akutoperation och % av opererade inom priotid, användbara mått på operationskapacitet Folke Hammarqvist Periop P Onsdag 16.30-17.00 Forum Process, akutkirurgi, operation, väntetid
Intraperitonealt nät som behandling av parastomala bråck Pia Näsvall Kolorektal P Onsdag 15.00-17.45 Kongresshallen parastomal, bråck, IPOM, komplikation
Behandling med Aspire vid obesitas, upptill 3 års resultat Henrik Forssell SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Obesitas Aspire Obesitasterapi PEG Endoskopi
Analys av promotormetylering bidrar till identifiering av maligna feokromocytom Samuel Backman Endokrin F Torsdag 09.20-09.32 feokromocytom, epigenetik, metylering, binjure
Riskfaktorer vid total tyreodektomi och betydelsen av ”best practice” – En retrospektiv tvärsnittsstudie av patienter med hypertyreos Maximilian Zoltek Endokrin F Torsdag 09.07-09.19 hyperthyroidism, thyroidectomy, postoperative complications, risk factors, evidence-based medicine
Kvarstående perineala symptom är vanligt efter rektumamputation pga rektalcancer Dan Asplund Kolorektal P Onsdag 15.00-17.45 Kongresshallen Rektalcancer, rektumamputation, perineal morbiditet
CT-angiografi eller handhållen ultraljudsdoppler inför bröstrekonstruktion med DIEP-lambå Stina Klasson Plastik F Torsdag 10.50-11.01 Bröstrekonstruktion, DIEP, CTA, ultraljudsdoppler
Randomiserad kontrollerad multicenterstudie av laparoskopisk vs öppen operation av ljumskbråck hos barn under ett år Ori Ron Barn F Onsdag 09.19-09.24 Ljumskbråck, Spädbarn, Laparoskopi, öppen operation
Laparoskopisk gastrostomikateter som enda behandling vid tidig knickbildning i enteroanastomosen efter laparoskopisk Gastric-bypass Anna Blomstedt SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 gastric bypass komplikation ileus enteroanastomosen knickbildning gastrostomikateter
100 konsekutiva ESDer i kolon och rektum- hur gick det? Richard Marsk Kolorektal P 08.00-09.00 ESD, kolon
Postoperativ användning av NSAID-preparat och risken för anastomosläckage efter främre resektion för rektalcancer Daniel Kverneng Kolorektal P 08.00-09.00 NSAID, rektalcancer, anastomosläckage
Uppföljning vid divertikulit, en retrospektiv fall-kontrollstudie. Carl Johan Grahnat Kolorektal P Onsdag 15.00-17.45 Kongresshallen Acute Diverticulitis, Colorectal Cancer
Förändring i njurfunktion efter pyeloplastik hos barn med PUJ-stenos; multivariabel analys av prognostiska faktorer Josefin Nordenström Barn F Onsdag 08.35-08.41 Pelvouretral obstruktion, Barn, Pyeloplastik, Njurfunktion, Prognostiska faktorer
Standardiserad Parenteral Nutrition (TPN) preoperativt stimulerar proteinsyntes samt minskar proteindegradation i muskulatur utvärderat med Microarray teknik. Cecilia Engström Mattisson SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 proteinsyntes, TPN, gastrointestinal cancer, microarray teknik
Snabbt in – trygg ut. Kontaktsjuksköterskans förstärkta roll för patienter med tjocktarmscancer. Jane Heath Kolorektal P 08.00-09.00 Koloncancer. kontaktsjuksköterska. Ledtider. Uppföljning. Workshifting.
Crohns sjukdom, men ej ulcerös kolit, är associerat med sänkt fekunditet hos kvinnor Emma Druvefors Kolorektal F Torsdag 15.15-15.23 Club 700 IBD, fekundity
Svenska spädbarnsrefluxstudien – VUR-grad och njurskada Josefin Nordenström Barn F Onsdag 09.02-09.08 Vesicoureteral reflux, spädbarn, endoskopisk behandling, VUR-grad, njurskada
Bröstcancer hos unga kvinnor – en sämre prognos jämfört med äldre ses bara hos de som inte fått kemoterapi Hanna Fredholm Bröst F Måndag 11.25-11.40 Bröstcancer, unga kvinnor, prognos, kemoterapi, kohort-kohortstudie
Risk factors for marginal ulcer after gastric bypass surgery for obesity. A population-based cohort study. Emma Sverdén SFÖAK F Tisdag 09.05-09.15 Anastomotic ulcer, Ischemic ulcer, Roux-en-Y gastric bypass, RYGB
VILKA DIAGNOSER FICK MISSTÄNKTA APPENDICITER SOM EXPLORERAS NEGATIVA? Johanna Sköldin Kolorektal P Onsdag 15.00-17.45 Kongresshallen appendicit, akut buk
Laparskopi förkortar vårdtid vid operation av esofaguscancer Ingvar Halldestam SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Esofagus, esofaguscancer, laparoskopi, minimalinvasiv kirurgi
Reconstructive surgery after female genital mutilation Hannes Sigurjonsson Plastik F Fredag 11.06-11.15 könsstympning, female, genital, mutilation, reconstruction
Förekomst av koloncancer bland patienter med akut divertikulit Erik Altgärde Kolorektal P 08.00-09.00 diverticulitis, colorectal cancer
Minimalinvasiv radiofrekvensbehandling av tidig primär bröstcancer i lokalbedövning – en pilotstudie Lars Löfgren Bröst F Måndag 11.10-11.25 Bröstcancer, minimalinvasiv, radiofrekvensablation
Laparoscopic management of small bowel obstruction Ann Nordin SIKT F Tisdag 08.35-08.44 small bowel obstruction, laparoscopy, laparotomy
Microsurgically aided upper lip replantation Jonas Gustafsson Plastik F Torsdag 10.15-10.22 lip, replantation, microsurgery
Endoskopisk kolonstentning hos patienter med obstruerande, avancerad kolorektal cancer - En studie av för- och nackdelar med stentning jämfört med kirurgi i behandlingen av palliativa patienter Hanna Hövenmark Kolorektal P 08.00-09.00 kolorektal cancer; kolonileus; stentning; palliation
Fjäderassisterad kirurgi för behandling av sagittal synostos: en systematisk översikt Sara Fischer Plastik F Torsdag 09.14-09.23 sagittal synostos, fjäderassisterad kirurgi, kranioplastik, systematisk översikt
Påverkar vändning av patienten resultat vid abdomino-perineal resektion av rektum? Marcin Popiolek Kolorektal P 08.00-09.00 rektalcancer, abdomino-perineal resektion av rektum, APR
Resektion och överlevnad vid levermetastaser av icke kolorektalt ursprung-väl i nivå med kolorektala levermetastaser – SweLiv Per Sandström SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Icke kolorektala levermetastser, kirurgi, överlevnad
Hepatocellulär cancer i Sverige – Regionala skillnader och möjligheter till förbättringar finns! SweLiv Magnus Rizell SFÖAK F Måndag 11.00-11.10 Hepatocellulär cancer, Kirurgisk behandling, medicinsk behandling, överlevnad, registerdata
Innebörden av god vård enligt patienter i en kirurgisk vårdkontext Tünde Mako Vårdvetenskap P Tisdag 13.40-14.30 Forum God vård, kirurgisk vård, delaktighet, patientcentrerad vård, tillförlitlig vård.
Självlåsande loop för temporär förslutning av colon runt skaftet på städ vid anastomosering av colon Odd Höglund SIKT P Onsdag 15.00-16.15 Forum colorektalcancer, anastomos, Adaptiv Anaeroba Anastomos, circular stapling
Laparoskopisk eller öppen gastrostomi för barn Gertrud Angsten Barn P Onsdag 09.25-09.27 gastrostomi; barn; laparoskopisk gastrostomi; öppen gastrostomi
Perioperativ bukmetabolism vid hjärtkirurgi med hjärt-lungmaskin Jenny Seilitz Periop F Onsdag 16.10-16.20 Extrakorporeal cirkulation, Visceral cirkulation, Intraperitoneal mikrodialys
Upplevelser av sensoriska förändringar efter gastric bypass kirurgi Anna Ståhlberg Vårdvetenskap F 13.30-13.45 RYGB, sensoriska förändringar, smakupplevelse, känslor
Femårsresultat avseende följdsjukdomar och vikt efter gastric bypass i Sverige Magnus Sundbom SFÖAK F Tisdag 09.25-09.35 Club 700 gastric bypass, långtidsresultat, följdsjukdom, diabetes
Medför avlastande stomi vid låg främre resektion av rektum sämre anorektal funktion på lång sikt? Soran Gadan Kolorektal F Fredag 10.23-10.30 Club 700 Rektalcancer, Anorektal funktion, LARS score
Långtidsöverlevnad vid ventrikelcancer i Sverige Henrik Forssell SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Ventrikelcancer Överlevnad Kvalitetsregister
Utfall efter rektalcancerbehandling – Kan den preterapeutiska selektionen förbättras? Anders Elliot Kolorektal P Onsdag 15.00-17.45 Kongresshallen Rektalcancer, strålbehandling, komorbiditet, överlevnad, lokalrecidiv
Kirurgisk behandling av svåra bäckenskador Lovisa Strömmer Trauma F Fredag 08.48-08.58 Club 700 bäcken, trauma, blödningschock
Avlastning med självexpanderbart metallstent vid behov är säkrare än profylaktisk bypass-kirurgi vid irresektabel periampullär cancer Johanna Wennerblom SFÖAK F Måndag 13.40-13.50 periampullär cancer, dubbel-bypass, irresektabel tumör, wait and see, duodenal obstruktion
Prediktion av mild sjukdom vid akut pankreatit - biomarkörer och den reviderade Atlanta klassifikationen Hanna Sternby SFÖAK F Måndag 13.50-14.00 acute pancreatitis, biomarkers, classification
Förutbestämda cutoff-nivåer för prediktiva biomarkörer vid svår akut pankreatit – är vi där? Hanna Sternby SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 acute pancreatitis, biomarkers, prediction, cut-off
Learning curve and Surgical Complications for General Surgeons Performing Abdominoplasty Ebba Swedenhammar Plastik F Fredag 10.00-10.09 Abdominoplasty, Learning curve, Complication, Plastic Surgery, General Surgeon
Staplad sida-till-sida halsanastomos vid esofagektomi Ioannis Rouvelas SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 esofagektomi, halsaanastomos
Erfarenheterna av de första 100 minimala invasiva esofagektomierna vid Gastrocentrum, Karolinska, Universitetssjukhuset Ioannis Rouvelas SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 esofagektomi, minimal, invasiv, hybrid
Total minimal invasiv esofagektomi med sida till sida intratorakal esofagogastrisk anastomos Ioannis Rouvelas SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 esofagektomi, minimal, invasiv, intratorakal
Äldres upplevelse av vård, information och delaktighet före, under och efter kolorektal cancerkirurgi Katja Schubert Samuelsson Kolorektal P 08.00-09.00 kolorektal cancer, äldre, patient upplevelse, vård, information
Erfarenheterna kring att införa laparoskopisk gastrektomi vid Gastrocentrum Karolinska Univeritetssjukhuset Ioannis Rouvelas SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 gastrektomi, laparoskopisk
Patientfaktorers inverkan på resultatet efter gastric bypass Linda Sillén SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Morbid obesity, gastric bypass, weight loss, outcome, comorbidity
Ökad risk för kolorektal cancer hos kvinnor med bröstcancer i en nationell kohortstudie Yunxia Lu Kolorektal P 08.00-09.00 kolorektal cancer, bröstcancer, risk, epidemiologi
Ökad risk för kolorektal cancer efter ooforektomi i en nationell kohortstudie Josefin Segelman Kolorektal F Fredag 11.07-11.15 Club 700 kolorektal cancer, ooforektomi, risk, epidemiologi
Komplikationer och mortalitet efter koloskopi och kirurgi för screening-upptäckta adenom och kolorektal cancer Deborah Saraste Kolorektal F Fredag 10.53-11.00 Club 700 screening, kolorektal cancer, komplikationer
Hälsoekonomisk analys av kostnader för laparoskopisk och öppen operation vid rektalcancer inom COLOR II Jacob Gehrman Kolorektal F Fredag 10.07-10.15 Club 700 Laparoskopi, rektalcancer, hälsoekonomi, kostnadsanalys
Lyckat införande av laparoskopisk appendektomi på barn Charlotte Wassberg Barn P Onsdag 09.28-09.30 Laparoscopy, Appendectomy, Pediatrics, Appendicitis
Abdominellt kompartmentsyndrom efter kirurgi för bukaortaaneurysm (AAA) 2008-2014, en populations-baserad studie Samuel Ersryd Kärl F Torsdag 08.15-08.24 Abdominellt kompartmentsyndrom, ACS, Bukaortaaneurysm, AAA
Incidens, orsaker och konsekvenser av oväntade fynd av sköldkörtelcancer hos patienter som behandlats kirurgiskt för benign sköldkörtelsjukdom Jonathan Szeps Endokrin F Torsdag 08.41-08.53 thyroid neoplasm, incidental findings, thyroidectomy, fine-needle, neoplasm staging
Användning av Sienna+/SentiMag som rutinmetod vid sentinel node biopsi – MONOS-studien Andreas Karakatsanis Bröst F Måndag 10.55-11.05 Bröst cancer, Sentinel Node Biopsi
Sienna+ som detektionsmetod för sentinel node. Svenska resultat ifrån Nordiska SentiMag studien. Andreas Karakatsanis Bröst F Måndag 10.45-10.55 Bröst cancer, Sentinel Node Biopsi, SPIO
Prospective cohort study assessing acute effects of preoperative radiotherapy on sexual hormones in men with rectal cancer Christian Buchli Kolorektal P Onsdag 15.00-17.45 Kongresshallen Preoperative radiotherapy, rectal cancer, testosterone, Leydig cell function, testicular dose
Skillnader i staging, MDT-bedömning och behandling av screening jfm icke-screeningupptäckt kolorektal cancer Deborah Saraste Kolorektal P 08.00-09.00 screening, kolorektal cancer, MDT
Endoskopisk resektion av adenom i papilla Vateri. KRAS status och andra faktorer som påverkar handläggningen. Erik Haraldsson SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 ERCP, Endoskopisk intervention, Papilladenom, KRAS
Stockholm III studien- en jämförelse mellan preoperativa strålbehandlingsregimer vid rektalcancer, 2års-uppföljning Johan Erlandsson Kolorektal F Fredag 10.00-10.07 Club 700 rektalcancer, preoperativ strålbehandling, RCT, Stockholm III,
HER3 expression i koloncancer associeras till distal tumör och hög differentiering men inte till prognos. Frida Ledel Kolorektal P 08.00-09.00 Koloncancer, HER3, IHC, prognos
Basic skills training - black box or high fidelity simulators? Lars Enochsson SIKT F Tisdag 08.25-08.34 simulatorträning, laparoskopi, curricula
The versatility of chimeric free flaps Mattias Lidén Plastik F Torsdag 10.30-10.39 Chimeric, free flap
Quality of life after breast reconstruction: comparing the DIEP-flap and the Latissimus dorsi-flap Gunhild Aggeryd Plastik F Torsdag 11.02-11.11 Breast reconstruction, DIEP flap, Latissimus dorsi flap, Health-related Quality of life, Patient-rep
Över 95 % hudavlossning efter brännskada hos en 18 månader gammal pojke. En fallstudie och litteraturgranskning. Angelica Horna Strand Plastik F Torsdag 08.46-08.53 Staphylococcal scalded skin syndrome, SSSS, Toxisk Epidermal Nekrolys, TEN, brännskada
Andelen kolonresektioner med benignt PAD bör kunna minskas genom terapi-inriktad endoskopi. Klas Pekkari Kolorektal P 08.00-09.00 adenom, endoskopi, kolonresektion
Implementering av robot-assisterad kolorektal kirurgi: Samlade data från Stockholmsregionen Ulf Gustafsson Kolorektal P 08.00-09.00 minimal-invasiv kirurgi, kolorektal cancer
Preoperativ anemi och perioperativ blodtransfusion som prognostisk faktor för återfall och död efter kolorektal cancerkirurgi. Malin Mörner Kolorektal F Fredag 10.45-10.53 Club 700 Kolorektal cancer, anemi, blodtransfusion, recidiv, död
Följsamhet till ett ERAS-protokoll och 5-års överlevnad efter kolorektal cancerkirurgi Henrik Oppelstrup Periop F Onsdag 16.00-16.10 ERAS, Kolorektal kirurgi, Överlevnad
Neoadjuvant kemoradioterapi kan påverka svårighetsgraden av anastomosläckage efter esofagektomi med halsanastomos Fredrik Klevebro SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 esofaguscancer neoadjuvant kemoradioterapi komplikationer
Randomiserad kontrollerad studie av preoperativ kemoterapi mot kemoradioterapi vid cancer i esofagus eller gastroesofagala övergången Fredrik Klevebro SFÖAK F Måndag 13.00-13.10 esofaguscancer neoadjuvant kemoradioterapi kemoterapi
Preoperativ Sestamibi SPECT/CT av p-HPT - stor förbättring av resultat efter införande av nytt protokoll Charlotta Larsson Endokrin F Fredag 08.45-08.59 sestamibi SPECT/CT, primär hyperparatyreoidism
Har HER2 en prognostisk roll vid carcinoma in situ (DCIS)? Salma Tunå Butt Bröst F Måndag 11.40-11.55 HER 2, DCIS, recurrence
Datortomografi av karotisstenos visar samband mellan förkalkning och plackstabiliserande processer Eva Karlöf Kärl F Fredag 08.35-08.44 Karotisstenos, förkalkning, genuttryck, datortomografi, plackinstabilitet
Enhanced recovery program (ERP) vid esofagektomi Mats Lindblad SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Esofagus, ERP, ERAS, fast track, enhanced recovery
Nedsatt muskelkraft och hög co-morbiditet är associerat med 1-årsmortalitet. Mahboube Mehrabi Periop P Onsdag 16.30-17.00 Forum Muskelfunktion, prognos, mortalitet, riskbedömning
Sexuella besvär efter endoskopisk ljumskbråckoperation (TEP) - en registerbaserad studie Nihad Gutlic SIKT F Tisdag 09.45-09.54 TEP, sexuella besvär, ljumskbråck, registerbaserad, smärta
Initiala erfarenheter av perineal staplad prolaps resektion (PSP) Jan-P. Lehmann Kolorektal P 08.00-09.00 Rektalprolaps, PSP, Minimalinvasiv, Inkontinens, Livskvalitet
Transsexuell kirurgi vid Plastikkirurgiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gennaro Selvaggi Plastik F Fredag 10.58-11.05 Gender Unit, Transsexuell kirurgi, Könsdysfori
Bariatrisk kirurgi hos tonåringar –2-års uppföljning Catarina Öhrn SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Bariatrisk kirurgi; Tonåringar; Viktnedgång
Prediktorer för misslyckad behandling av läckage från esofagusanastomos med stent Saga Persson SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 anastomosläckage, esofagektomi, gastrektomi, esofagusstent
Epidemiologisk översikt av mjukdelssarkom i Sverige Fredrik Karlsson Endokrin F Fredag 09.15-09.29 sarkom, epidemiologi, GIST
Påverkar kolecystektomi frekvensen incidensen av gallblåsecancer i Sverige? Rozh Noel SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Gallblåsecancer, kolecystektomi, gallsten
Endoskopisk behandling av pankreatiska pseudocystor Rozh Noel SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 pankreatit, pseudocyst, endoskopisk intervention
HANTERING AV INTRAOPERATIVT FYND AV STEN I DJUPA GALLGÅNGARNA – PRELIMINÄRA DATA FRÅN NATIONELL RANDOMISERAD MULTICENTERSTUDIE Mats Möller SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 CBDS, gallgångssten
A comparison study of the Adaptive Anaerobic Anastomosis Ring versus the Traditional Circular Stapled Colorectal Anastomosis in a Porcine Model Anders Grönberg Kolorektal P Onsdag 15.00-17.45 Kongresshallen Anastomosis, Burst pressure,
Effekt av operationsplanering på endoskopiköarna Bengt Hanßke Kolorektal P 08.00-09.00 koloskopi, endoskopi, gastroskopi, väntelista, kolorektalcancer
ACELLULAR PORCINE MATRIX AND DERMAL FLAPS IN ONE-STAGE BREAST RECONSTRUCTION AFTER MASTECTOMY Rojda Gumuscu Plastik F Torsdag 11.24-11.33 Breast reconstruction, PAM, ADM
UROLOGISK UPPFÖLJNING EFTER HÖG DOS RAT BRACHYTERAPI VID RHABDOMYOSARKOM I BLÅSA OCH PROSTATA HOS BARN Jakob Stenman Barn F Onsdag 08.29-08.34 Brachyterapi, Rhabdomyosarkom, Blåsa, Prostata, Barn
Prenatalt diagnostiserade kongenitala diafragmabråck: 2006-2014 En Stockholms kohort Carmen Mesas Burgos Barn F Onsdag 10.18-10.23 kongenitalt diafragmabråck, prenatal diagnostik, ECMO, O/E LHR
Så skiljer sig patienten vid akut resp elektiv operation av koloncancer Stefan Skullman Kolorektal P 08.00-09.00 akut operation, koloncancer, morbiditet, prognos
Avancerad 4-dimensionell rörelseregistrering för laparoskopisk färdighetsträning med Simball box Kristine Hagelsteen SIKT P Onsdag 15.00-16.15 Forum boxtränare, laparoskopi, rörelseregistrering, simulering, kirurgisk utbildning
GallRiks 10 år - är det mödan värt? Lars Enochsson SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 GallRiks, kvalitetsregister, gallstenskirurgi, ERCP
Kombinerad robotassisterad och laparoskopisk proktokolektomi med anläggande av ileoanal bäckenreservoar Henrik Iversen SIKT P Onsdag 15.00-16.15 Forum Robotkirurgi, proktokolektomi, bäckenreservoar
Kolecystektomi efter GBP Viktor Wanjura SFÖAK F Måndag 11.10-11.20 galloperation, kolecystektomi, överviktsoperation, gastric bypass
Lichtensteinoperation med långsamt resorberbart nät: Resultat vid 4 årsuppföljning Fernando Ruiz- jasbon SIKT F Tisdag 09.05-09.14 ljumskbråck, resorberbart nät, kronisk postoperativ smärta
Ljumskbråck hos kvinnor, 1992-2013 John Berghog SIKT F Tisdag 09.15-09.24 Ljumskbråck, kvinna, omoperation
SpyGlass direct visualization system i den kliniska vardagen - en registerstudie. Jeanne Lübbe SFÖAK F Måndag 11.40-11.50 SpyGlass, kolangioskopi, ERCP
Undoing gastric by pass Eric Secher SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 obese, gastric by pass, complications, undo
VÄRDET AV POSSUM FÖR INDIVIDUELL PREDIKTION AV MORBIDITET OCH MORTALITET EFTER PANKREATODUODENEKTOMI Thomas Gasslander SFÖAK F Måndag 14.10-14.20 kvalitetsregister, pankreas, tumör, possum, pankreatoduodenektomiI det nationella pankreasregistret
EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION IMPROVES COAGULOPATHY IN EXPERIMENTAL TRAUMATIC HEMORRHAGIC MODEL Magnus Larsson Trauma F Fredag 08.26-08.36 Club 700 trauma,ECMO,bleeding shock, coagulopathy
Ki-67-index och solid growth pattern som prognostiska faktorer vid tunntarms-NET Kalle Landerholm Endokrin F Fredag 09.30-09.45 NET, carcinoid, SI-NET, prognos, Ki-67
Kirurgisk behandling för kolorektala levermetastaser, SweLiv – ett nationellt perspektiv Agneta Norén SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 kolorektala levermetastaser, leverkirurgi,
Intraperitoneal mikrodialys postoperativt vid tunntarm och anastomos är en metod för tidig diagnostik av anastomosläckage Kjell Jansson Kolorektal P 08.00-09.00 Anastomosläckage, Intraperitoneal mikrodialys, Laktat/pyruvat kvot
Har incidensen för sigmoideum divertikulitis minskad? Tryggvi Stefansson Kolorektal P 08.00-09.00 Sigmoid diverticulitis, incidence
Venresektion vid Whippleoperation för pancreascancer Marcus Permert Fraser SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Whipple, Pankreascancer, venresektion
Nedläggning av avlastande stomi vid främre resektion av rektum för cancer – blir vi bättre ? Oskar Korske Kolorektal P 08.00-09.00 rektalcancer, avlastande stomi, stominedläggning, postoperativa komplikationer
Spontan regress av binjuretumörer Gabriel Sjölin Endokrin F Fredag 11.00-11.15 Binjure, tumör, läkemedelsbiverkan
Hjärtinfarkt efter ljumskbråckskirurgi. En registerbaserad populationsstudie Ann Morgell SIKT F Tisdag 09.35-09.44 Ljumskbråckskirurgi, komplikationer, riskfaktorer, hjärtinfarkt
Risken för självmord, självskadebeteende och depression ökar efter gastric bypass Ylva Trolle Lagerros SFÖAK F Tisdag 09.35-09.45 Club 700 gastric bypass, derpression, självmord, självskadebeteende
Chronic on acute liver failure” ett nytt syndrom i kölvattnet av effektiv akut sviktbehandling Cecilia Strömberg SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Posthepatectomy liver failure, chronic on acute
Randomiserad studie av UVB-behandling eller en injektion av cholecalciferol för att behandla D-vitaminbrist efter gastric bypass Hella Hultin SFÖAK F Tisdag 09.45-09.55 gastric bypass, d-vitamin
Ingen ökad risk för failure vid sekundär bäckenreservoar jämfört med primär vid rekonstruktion efter kolektomi vid ulcerös kolit Maie Abdalla Kolorektal F Torsdag 15.07-15.15 Club 700 Ulcerös kolit, bäckenreservoar, rekonstruktion, Failure
Autolog fullhud respektive syntetiskt nät vid gigantiska ärrbråck – en prospektiv randomiserad studie Karin Strigård SIKT F Tisdag 08.55-09.04 Gigantiska ärrbråck, fullhudstransplantat, nät, kirurgiska komplikationer
Diagnos och kirurgis handläggning av hypervasculära tumörer i icke-cirrhotisk lever: erfarenheter från en högspecialiserad leverkirurgisk enhet Anders Jansson SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 hypervaskulär, levertumör, icke-cirrhotisk lever, kirurgisk behandling
Hur effektiv är profylaktisk gastrojejunal bypass hos patienter med irresektabel periampullär cancer? Jakob Edén SFÖAK F Måndag 13.30-13.40 Pankreascancer, Gastrojejunostomi, profylaktisk bypass
Högersidig hepatektomi ALPPS med varierande grad av resektion i vänster leverlob. Melroy D'souza SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 ALPPS, Leverresektion, FLR, Levermetastaser
Morfologi vid ischemi-reperfusionsskada i levern inducerad av kärlavstängning med Pringles manöver: Morfometrisk analys av elektronmikroskopiska fynd. Melroy D'souza SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Lever ischemi-reperfusionsskada, Pringles manöver, Morfometri, Elektron mikroskopi
Hur selekterar vi lymfödempatienter lämpliga för supramikrokirurgi? Martina Kristiansen Plastik F Torsdag 10.40-10.49 Supramikrokirurgi, lymfödem, lymfovenösa anastomoser
Suturteknik vid förslutning av medellinjesnitt - sårrupturer och ärrbråck i Västra Götalandsregionen Sofie Walming Kolorektal F Torsdag 15.23-15.30 Club 700 laparotomi, sårruptur, ärrbråck, riskfaktorer
Risk för kolektomi vid inflammatorisk tarmsjukdom Ulrik Lindforss Kolorektal F Torsdag 15.30-15.38 Club 700 ulcerös kolit, Crohn, kolektomi
Utmanande aorta-anatomi vid EVAR för ruptur är associerad med mortalitet och komplikationer Baderkhan Hassan Kärl F Fredag 09.05-09.14 aortaaneurysm, ruptur, EVAR
Imatinib blockerar ATP-känsliga K+-kanaler: en ny förklaringsmodell till imatinibs biverkningsprofil Robin Fröbom Endokrin F Torsdag 15.30-15.45 GIST, imatinib, biverkningar
Ingen ökad risk för sekundära tumörer efter strålbehandling vid rektalcancer Anna Martling Kolorektal F Fredag 10.15-10.23 Club 700 rektalcancer, strålbehandling, sekundär cancer
Asymptomatiska pankreastumörer- en långtidsuppföljning Anna Skarin Nordenvall SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Pancreas; Incidentalom; Överlevnad; histopatologi; Tumörstadium
Incidens av abdominell bulging och ärrbråck efter partiella öppna nefrektomier i flanksnitt efter njurcancer. Aapo Inkiläinen SIKT P Onsdag 15.00-16.15 Forum flank bulge, renal cell carcinoma, open partial nephrectomy, incisional hernia
Svenska spädbarnsrefluxstudien - Blåsfunktion Josefin Nordenström Barn F Onsdag 08.56-09.01 Vesicoureteral reflux, Spädbarn, RCT, Injektionsbehandling, Blåsfunktion
Långtidsöverlevnaden efter TEVAR varierar kraftigt beroende på operationsindikation Tina Hellgren Kärl F Torsdag 09.05-09.14 aortadissektion typ B, thorakalt aortaaneursym, endovaskulär behandling
Psykosocial långtidsuppföljning hos män opererade för hypospadi Lisa Örtqvist Barn F Onsdag 08.15-08.21 Hypospadi, psykosocial, långtidsuppföljning
Reduktion av komplikationer efter profylaktisk mastektomi med direktrekonstruktion Johann Zdolsek Plastik F Torsdag 11.34-11.43 profylaktisk mastektomi protesrekonstruktion komplikationsfrekvens
Prognostisk betydelse av tidsintervallet mellan diagnostisk radiologi och kurativt-syftande kirurgi vid resektabel pankreascancer Srinivas Sanjeevi SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Pankreascancer, Irresektabilitet, Tidsinterval, Radiologi, Diagnostik
Bröstkorgsrekonstruktion med biodesign och titan - möjliggjorde radikal excision av recidiverande pleuropulmonellt blastom Olof Holmquist Barn P Onsdag 10.24-10.27 Pleuropulmonellt blastom, chest wall reconstruction, biodesign, synthesis, titan rib
Kvalitetsregistret för Svenska Bukväggsbråck – omoperation efter ärrbråcksoperation Peder Rogmark SIKT P Onsdag 15.00-16.15 Forum Ärrbråck, Kvalitetsregisterdata, Recidivfrekvens
PREOPERATIV NIVÅ AV FYSISK AKTIVITET ÄR ASSOCIERAD TILL POSTOPERATIV ÅTERHÄMTNING EFTER CHOLECYSTEKTOMI Aron Onerup SFÖAK F Måndag 11.20-11.30 Physical activity, Recovery, Return to work, Length of hospital stay, Cholecystectomy
Svagare bukväggsstyrka ju större bråckarea vid Gigantiska ärrbråck Karin Strigård SIKT P Onsdag 15.00-16.15 Forum Gigantiska ärrbråck, Biodex, bråckstorlek, area, muskelstyrka
Operationsmetoden påverkar utfallet efter laparoskopisk gastric bypass Henrik Nilsson SFÖAK F Tisdag 08.45-08.55 Obesitaskirurgi, gastric bypass, postoperativa komplikationer
Transthorakal esofagusresektion jämfört med total gastrektomi vid Siewert typ II cardiacancer Karl Vickman SFÖAK F Måndag 13.10-13.20 cardiacancer, esofagektomi, gastrektomi, överlevnad, komplikation
Hos var tredje patient med rupturerat bukaortaaneurysm är aneurysmet känt Sayid Zommorodi Kärl F Fredag 08.55-09.04 aorta, aneurysm, ruptur, överlevnad
Resultat och kostnader efter öppen buk vid behandling med VAC vs utan VAC-behandling Linda Bilos Kolorektal P 08.00-09.00 VAC-behandling, öppen buk, kirurgiska komplikationer
Har förändrade terapeutiska strategier påverkat överlevnaden av patienter med gallvägscancer? Per Lindner SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 gallvägscancer, resektion, levertransplantation, diagnostik, överlevnad
Litium-associerad hyperparatyreoidism (LHPT): prevalens och kirurgiska resultat. Adrian Meehan Endokrin F Fredag 08.30-08.44 Litium, hyperparatyreoidism, hyperkalcemi, paratyreoidektomi, prevalens
Nedre urinvägssymptom hos barn med anorektal missbildning med perineal fistelTitle Pernilla Stenström Barn F Onsdag 08.49-08.55 urinvägar, urinvägssymptom, anorektal missbildning, urinvägsmissbildning
Socioekonomiska utfall för vuxna män med hypospadi; en registerbaserad studie Anna Skarin Nordenvall Barn F Onsdag 08.22-08.28 Hypospadi, socioekeonomi, cohortstudie
Odlade skivepitelceller från munslemhinnan uppvisar god proliferativ aktivitet i in vitro undersökningar Peter Elbe SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Cellark, ESD, Esofagus, Tidig cancer, Strikturer
Staging och behandling av patienter med hepatocellulär cancer i en definierad population mellan 2000 och 2011 – aktiv palliativ behandling har förbättrat överlevnaden Per Lindner SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 hepatocellulär cancer, överlevnad, leverresektion, levertransplantation, kemoembolisering
Blödningsdöd efter trauma beror på icke-komprimerbar blödning i thorax och buk Marcus Wannberg Trauma F Fredag 08.15-08.25 Club 700 Blödningschock, thoraxtrauma, buktrauma, kärlskada, mortalitet
Sömnapné vid kolorektalcancer Karl Franklin Kolorektal P 08.00-09.00 Kolorektalcancer, sömnapné
Lymfadenektomi vid ventrikelcancerkirurgi i Sverige - resultat från NREV Chih-Han Kung SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 NREV, ventrikelcancer, lymfadenektomi, D2
Är det negativt att separera operation för akuta komplikationer till gastric by-pass kirurgi från enheten för primäringreppet? Elin Säll SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Gastric by-pass, akut, komplikation
Antibiotikaförskrivning som markör för vårdrelaterade infektioner efter infrainguinal revaskularisering Alireza Daryapeyma Kärl F Fredag 08.15-08.24 vårdrelaterad infection; antibiotikaförskrivning; Infrainguinal revaskularisering
Kirurgiskt utfall av sutur- kontra nätoperationer vid primära navelbråck - postoperativa recidiv och komplikationer Annika Winsnes SIKT F Tisdag 08.45-08.54 Navelbråck, recidiv, postoperativa komplikationer, sutur, nät
Early colonization of the ileal pouch - etiology of pouchitis? Kalr Johansson Kolorektal P 08.00-09.00 pouchitis, microbiota, colonization
Introduktion av sleevegastrektomi vid SÄS-Borås 2014 Maria Bergström SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Gastric sleeve resektion, Obesitaskirurgi
Rendezvous intraoperativ endoskopisk retrograd kolangiografi vid kolecystektomi hos barn Markus Almström Barn F Onsdag 09.09-09.14 Gallsten, gallvägar, stenextraktion, ERC
Does working-attire used both inside and outside operating suites become more than those used only inside? Andrea Larsson Periop P Onsdag 16.30-17.00 Forum working-attire, contamination, changing of attire
Långtidsuppföljning av MEN-1 HPT – TPX till unga och de med exon 3-mutation? Ellen Fyrsten Endokrin F Fredag 09.00-09.14 HPT, MEN-1, paratyreoidektomi
Vid benartärsjukdom är risken för sjukdomsprogress är högre än förväntat. En litteraturgenomgång. Birgitta Sigvant Kärl F Fredag 09.15-09.30 Peripheral Arterial Disease, Natural History, Amputation, Mortality
Akut appendicit. Resultat från Södersjukhusets kvalitetsregister. Emil Pieniowski SIKT P Onsdag 15.00-16.15 Forum Appendicit, laparaskopi, negativ appendektomi, perforation
Validering av Nationellt Register för Esofagus och Ventrikelcancer, NREV Gustav Linder SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Kvalitetsregister, validering, cancer, NREV
Trauma "hands-on" workshop - nytt koncept av ST utbildning inom kirurgi Tal Hörer Trauma P Fredag 09.26-09.30 Club 700 Utbildning, ST läkare, Trauma
Högt proliferationsindex i follikulära tyreoideatumörer identifierar hög risk för cancer Ninni Mu Endokrin F Torsdag 08.15-08.27 Ki-67/MIB-1, proliferation, follikulär tyreoideatumör, follikulär cancer, follikulärt adenom
IBD kirurgi på barn och ungdomar – 15 års erfarenhet från Drottning Silvias barn och Ungdomssjukhus i Göteborg Cathrine Johansson Barn F Onsdag 10.49-10.54 IBD kirurgi, barn och ungdomar
Diagnostik av Hirschsprungs sjukdom. Matilda Bräutigam Barn F Onsdag 10.28-10.34 Hirschsprungs sjukdom, manometri
Bakterieflora och antibiotikaresistens hos syriska patienter som opereras för krigsskador Andreas Älgå Trauma F Fredag 09.10-09.20 Club 700 krigsskador, infektion, antibiotikaresistens
I en svensk population utgör en insertion av åtta aminosyror i HLA-DQβ1 genen en stark riskfaktor för akalasi. Stephan L. Haas SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 akalasi, genetik, esofagus
Preliminär rapport om studie av avföringsvanor hos friska barn Cathrine Johansson Barn F Onsdag 10.55-11.00 Prospektiv, observationsstudie, avföringsvanor, HRAM, ultraljud rektum
Resursåtgång vid fenestrerad och grenad stentgraftbehandling av komplexa aortaaneurysm JACOB ERIKSSON Kärl F Torsdag 09.25-09.34 torakoabdominella aortaaneurysm, thoracoabdominal aortic aneurysms, kostnadsstudie, bEVAR, fEVAR
Hög risk för rektalcancer vid primär skleroserande cholangit och IRA efter kolektomi för ulcerös kolit Maie Abdalla Kolorektal F Torsdag 14.52-15.00 Club 700 Ulcerös kolit, IRA, rekonstruktion, Cancer
Försämrad livskvalitet efter cykelolycka Evelyne Zibung Hofmann Trauma F Fredag 08.59-09.09 Club 700 Bicycle trauma; Quality of life; Outcome; Population-based study
INTRODUKTION AV SLEEVE GASTREKTOMI PÅ ETT HÖGVOLYMCENTER FÖR BARIATRISK KIRURGI Joakim Pålstedt SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Obesitas, Gastric bypass, sleeve gastrektomi, komplikationer, viktnedgång
Endoprothesis, stuck in the bile duct! Description of a novel technique for endoprothesis retrieval when all conventional endoscopic methods fails – an alternative to surgery. Marcus Reuterwall Hansson SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 endoluminal surgery, stent migration, ERCP, SOC, spyglass
Sömnapné, hypoxi och lungfunktion vid öppen kirurgi av kolorektalcancer Karl Franklin Kolorektal P 08.00-09.00 kolorektalcancer, sömnapné
3D jämfört med 2D laparoskopi förbättrar laparoskopisk prestation i träningsbox. Per Holmström SIKT F Tisdag 08.15-08.24 laparoskopiträning, 2D, 3D Einstein system, Simball box
Vaskulära resektioner och rekonstruktioner i samband med kurativ-syftande resektion för pankreascancer Christoph Ansorge SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Pankreascancer, Vaskulär resektion
Papillotomi följt av dilatation med stor ballong - säker och effektiv hantering av bångstyriga gallgångsstenar Ann Langerth SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 ERCP, gallgångssten, dilatation med stor ballong
Evaluering av mjältstorlek efter mjältartärembolisering Khalid Elias Trauma P Fredag 09.21-09.25 Club 700 mjältartärembolisering, mjältfunktion, trubbigtvåld, mjältruptur.
Utifrån ett registerperspektiv – hur stor är risken för malignitet vid förekomst av gallblåsepolyp? Linda Lundgren SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 gallblåsepolyp, malignitet
Rectusmuskelatrofi samt bråckutveckling vid subcostal incision efter leverresektion tillföljd av metastaserande kolorektal cancer. Marie Massalsky SIKT P Onsdag 15.00-16.15 Forum Rectusmuskelatrofi, ärrbråck, subcostal incision, leverresektion
Riskfaktorer som påverkar långtidsöverlevnad efter resektion för kolorektala levermetastaser. Jozef Urdzik SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 kolorektala levermetastaser, lever resektion, överlevnad, riskfaktorer
Säker galloperation med ”The critical view of safety” Saif Al-Tai SIKT P Onsdag 15.00-16.15 Forum CVS, Kolecystektomi, Laparoskopi, The critical view of safety
Sensor-stentet – en textil sensor skapad av piezoelektrisk tråd för evaluering av tarmmotorikens kompression av ett stent Maria Bergström SIKT P Onsdag 15.00-16.15 Forum Stent, pylorus, fysiologi
Missas incidentell gallblåsecancer vid selektivt PAD i samband med kolecystektomi? Linda Lundgren SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 Incidentell gallblåsecancer, histologisk analys
Peniskonstruktion med fri, mikrovaskulär radialislambå Andri Thorarinsson Plastik F Fredag 10.48-10.57 transgender surgery, phalloplasty, radial forearm flap, microsurgery
Utfall efter öppen kirurgi och trombolys vid primär dialysaccessocklusion Linn Smith Kärl F Fredag 08.45-08.54 dialys, trombolys, trombektomi, dialysaccess
Peroperativ online registrering till kvalitetsregister. Michaela Breistrand SIKT P Onsdag 15.00-16.15 Forum Kvalitetsregister, validitet, resurseffektivitet
Dislokation av permanent elektrod efter sakral nervstimulering Wilhelm Graf Kolorektal P 08.00-09.00 fecal incontinence, sacral nerve stimulation
A systematic comparison of the incidence of various complications in different delayed breast reconstruction methods Andri Thorarinsson Plastik F Torsdag 11.12-11.23 breast cancer, breast reconstruction, postoperative complications, reconstruction methods
Slitsförslutning vid laparoskopisk gastric bypass. En randomiserad klinisk studie Erik Stenberg SFÖAK F Tisdag 08.35-08.45 laparoscopic gastric bypass, ileus, slitsileus, inre herniering, randomiserad klinisk studie
OPERATIONSFREKVENS HOS 10 ÅRS PROSPEKTIVT FÖLJDA PATIENTER MED HYPERTYREOS Gabriel Sjölin Endokrin F Torsdag 08.54-09.06 tyroidea, tyroidektomi, hypertyreos
Rekonstruktion av ösofagus med fritt mikrovaskulärt jejunuminterponat, -den samlade erfarenheten från Sahlgrenska universitetssjukhuset Andri Thorarinsson Plastik F Torsdag 10.23-10.29 esophagal neoplasms, reonstruction of esophagus, free jejunum transplant, microsurgery
Resektion av synkrona levermetastaser – en jämförelse mellan akut och elektiv koloncancer Georgios Papadimitriou Kolorektal F Fredag 11.00-11.07 Club 700 akut koloncancer, sykrona levermetastaser, 5-årsöverlevnad
Kan 4-timmars miktionsobservation påvisa neurogen blåsdysfunktion hos späda barn med ARM? Helena Borg Barn F Onsdag 08.42-08.48 Neurogen blåsdysfunktion, anorektal missbildning, miktionsobservation
CYP2W1-uttryck i kolorektala primärtumörer och levermetastaser – en jämförelse mellan två analysmetoder Kristina Stenstedt Kolorektal P 08.00-09.00 kolorektal cancer, CYP2W1, analysmetoder
Socioekonomisk bakgrund och 5-årsöverlevnad vid akut koloncancer Georgios Papadimitriou Kolorektal P 08.00-09.00 akut koloncancer, socioekonomiska variabler, 5-årsöverlevnad
Tidigt MARS® behandling för post-hepatectomy leversvikt – preliminära resultat av en prospektiv fas I studie Stefan Gilg SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 leverresektion, leversvikt, behandling, MARS
Massiv blodtransfusion hos patienter med rupturerat bukaortaaneurysm Carl Montán Kärl F Torsdag 09.15-09.24 Rupturerat bukaortaaneurysm, massiv transfusion, blödning, EVAR, öppen operation
Pre- och perioperativa riskfaktorer för död i neuroendokrin tunntarmstumör John Eriksson Endokrin F Torsdag 09.33-09.45 SI-NET, prognos, kirurgi
Att förstå pylorus fysiologiska aktivitet med hjälp av distensibilitets-teknik via en ballongformad probe, endo-FLIP Maria Bergström SIKT P Onsdag 15.00-16.15 Forum Pylorus, Fysiologi, Stent
Perineala infekterade sår är vanliga efter extralevatorisk abdominoperineal excision men få utvecklar kroniska sinus. Maziar Nikberg Kolorektal P 08.00-09.00 rektalcancer, ELAPE, perineum, biologisk nät, lambå
Neoadjuvant kemoradioterapi ökar postoperativt inflammatoriskt svar i lunga jämfört med kemoterapi – resultat från en randomiserad studie Jon Tsai SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 esofagus/kardiacancer, kemoradioterapi, kemoterapi, esofagektomi, inflammation
Har immunprofilering av gallgångs- och pancreascancer prognostisk betydelse? Melroy D'souza SFÖAK F Måndag 14.00-14.10 Immunprofil, Pancreascancer, Gallgångscancer,
Postoperativa komplikationer efter Hartmann´s operation: en rapport från den Svenska kolorektalcancerregistret. Ingvar Sverrisson Kolorektal P Onsdag 15.00-17.45 Kongresshallen rektalcancer, Hartmann, komplikation
Förekomst av a. iliaca communis aneurysm hos patienter med screeningupptäckt vidgad bukaorta Achilleas Karkamanis Kärl F Torsdag 08.35-08.44 aorta, iliaca, aneurysm, screening, ultraljud
Riskfaktorer för akut kirurgi vid perforerad divertikulit Arnar Thorisson Kolorektal P Onsdag 15.00-17.45 Kongresshallen Divertikulit, DT, perforation, kirurgi
Är det möjligt att förutsäga axillstatus på basen av preoperativa karaktäriska utan SLNB? Looket Dihge Bröst F Måndag 10.30-10.45 bröstcancer, lymfkörtelmetastas, axillkirurgi, St Gallen konsensus, subtyper
Laparoskopiskt peritoneallavage vid perforerad divertikulit Walter Albornoz Kolorektal P 08.00-09.00 Laparokopisk peritoneallavage, perforerad divertikulit
Påverkar dosintensitet prognosen vid behandling med HIPEC? Lana Ghanipour Kolorektal P 08.00-09.00 CRS-HIPEC, CRC, PMP, dosintensitet
Laparoskopisk kirurgi av stora intratorakala hiatushernia ger goda resultat Maria Bergström SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 hiatushernia, laparoskopi
Karydakis operation versus excision av medellinjen och primärsutur för pilonidalsinus, en randomiserad expertbaserad studie Markku Haapamäki Kolorektal F Torsdag 14.45-14.52 Club 700 Pilonidalcysta, RCT, sårläkning, recidiv
Ledtider i realtid- en modell för effektiv implementering av standardiserade vårdförlopp för kolorektal cancer Lina Westman Kolorektal P 08.00-09.00 ledtider vårdförlopp
Laparoskopisk ventralherniaplastik: medför suturering av fasciedefekter bättre resultat? Jael Tall SIKT P Onsdag 15.00-16.15 Forum Ventralherniaplastik
Ruptur av bukaortaaneurysm sker ofta utanför maxdiameter området och kan förutsägas med finita element-metoden Moritz Lindquist Lileqvist Kärl F Torsdag 09.35-09.45 Bukaortaaneurysm, ruptur, finita element-metoden
Endoskopisk förslutning av perforerade ulkus i ventrikel och duodenum, en fallserie på 11 patienter Fredrik Swahn SIKT P Onsdag 15.00-16.15 Forum Over the scope clip, OTSC, fri gas, gastroskopi
Vida kirurgiska marginaler är av signifikant betydelse vid GIST Jan Åhlen Endokrin F Torsdag 15.45-16.00 Sarkom, GIST, Kirurgisk marginal, R0
Laparoskopisk Ladds operation för malrotation Bengt Håkanson Kolorektal P 08.00-09.00 Malrotation
Laparoskopisk vs öppen reparation av perforerat ulcus (PU) Carl Lannerstad SFÖAK P Tisdag 16.45-18.00 Club 700 laparoskopi, ulcus, perforerat ulcus, postoperativt förlopp, operationstekniker
Picclinemottagningen Linda Åkerman Vårdvetenskap P Tisdag 13.40-14.30 Forum Piccline, Picclinemottagning, Södersjuhuset, Piccline sjuksköterska, Ultraljudsteknik
Vad gör en forskningssjuksköterska? Ingrid Ackzell Vårdvetenskap P Tisdag 13.40-14.30 Forum Research nursing, clinical trials, academic trials
Direkt till operation utan att passera vårdavdelning. Nina Svensson Vårdvetenskap P Tisdag 13.40-14.30 Forum Effektivisering, vårdkedja
Utveckling av en smartphoneapp för patientrapporterad postoperativ återhämtning efter dagkirurgi Karuna Dahlberg Vårdvetenskap F Tisdag 13.00-13.15 Kongresshallen eHälsa, postoperativ återhämtning, uppföljning, dagkirurgi
Hot och våld inom traumasjukvården Karin Avander Vårdvetenskap P Tisdag 13.40-14.30 Forum Hot, våld, traumasjukvård, erfarenheter, fokusgruppsintervju
Gastrocentrums Omvårdnadsakademi – en långsiktig satsning mot klinisk excellens Oili Dahl Vårdvetenskap F Onsdag 13.45-14.00 Studion omvårdnad, vårdvetenskap, kompetens
Nytt sätt till patientmedverkan i nationellt vårdprogram Maria Sandgren Vårdvetenskap F Onsdag 14.00-14.15 Studion Patientmedverkan, Experience-based co-design, nationellt vårdprogram, PROM, PREM
Bedsiderapport jämfört med läsrapport på kirurgisk vårdavdelning Tina Ahl Johansson Vårdvetenskap F 13.15-13.30 bedside handover, patient participation, surgical nursing, nurse shift report
Ett år efter abdominoperineala resektionen; Stomiterapeuters uppföljning av personer opererade för rektalcancer Elisabeth Aveborn Vårdvetenskap P Tisdag 13.40-14.30 Forum APR, stomi, ettårsuppföljning, komplikationer
Reliability testing of Oxaliplatin-Associated Neurotoxicity Questionnaire (OANQ) Elin Gustafsson Vårdvetenskap P Tisdag 13.40-14.30 Forum Oxaliplatin-Induced Peripheral Neurotoxicity, Oxaliplatin, Symptom assessment scale, Reliability
Effekt av tuggummituggande mot postoperativt ileus efter pankreatikoduodenektomi – en randomiserad studie Thomas Andersson Vårdvetenskap P Tisdag 13.40-14.30 Forum Tuggummi, postoperativt ileus, pankreatikoduodenektomi
Kolorektal cancer patienters upplevelser av ett besvara symtom via ett mobiltelefonbaserat system Maria Wilhelmson Vårdvetenskap P Tisdag 13.40-14.30 Forum Informationstekniska system, M-hälsa, Symtom-monitorering, Cancer, Innehållsanalys
Vad kan vi lära av varandra? Ett studiebesök på Stanford Health. Elin Essemyr Vårdvetenskap P Tisdag 13.40-14.30 Forum Vårdkvalité, Ledarskap, Patientsäkerhet, Kirurgisk vård