18 Aug
Kongresshallen
Club 700
Handskmakaren
Studion
Tunnbindaren
Bryggaren
Mältaren
Skomakaren
Forum
Grundläggaren
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
19:00
19:05
19:10
19:15
19:20
19:25
19:30
19:35
19:40
19:45
19:50
19:55
VÅRDVET - Vem bestämmer hur du ska tänka?
15:00 - 16:15
Claes Schmidt Sara Lund, Pernilla Hendeberg
Moderatorer: Pernilla Hendeberg


Claes Schmidt är inspiratör, entreprenör och f.d. marknadschef blev känd som "Sara Lund" över hela landet när han "kom ut" som transvestit 2003. Claes föreläser alltid som "Sara". Dels för att han är transvestit, men också för att det utmanar åhörarens sätt att tänka.
VÅRDVET - Vem bestämmer hur du ska tänka? (forts.)
16:45 - 18:00
Claes Schmidt Sara Lund, Pernilla Hendeberg
Moderatorer: Pernilla Hendeberg

LÖF - Hur gör vi Svensk Traumavård bättre och säkrare?
08:15 - 10:00
Torben Wisborg, Lovisa Strömmer, Olof Brattström, Else Ribbe, Agneta Brandt, Gunilla Wihkle, Else Ribbe, Pelle Gustafson
Moderatorer: Else Ribbe, Pelle Gustafson


Nationellt kompetenscentrum för traumavård-den norska modellen Torben Wisborg


Traumauppdraget Else Ribbe


Säker Traumavård Pelle Gustafson


Nätverk för trauma Agneta Brandt och Gunilla Wihkle


Diskussion 
SOTA II - Myter och fakta om patienter med psykisk ohälsa som kirurgen träffar
10:30 - 11:45
Claes Jönsson, Ullakarin Nyberg, Lise-Lotte Risö Bergerlind


Samarbete mellan Svensk Kirurgisk Förening och Svenska Psykiatriska Föreningen
VÅRDVET - Fria föredrag
13:00 - 13:30
Pernilla Hendeberg
Moderatorer: Pernilla Hendeberg
+ Kolorektal cancer patienters upplevelser av ett besvara symtom via ett mobiltelefonbaserat system Jenny Drott


13.00-13.15 - Utveckling av en smartphoneapp för patientrapporterad postoperativ återhämtning efter dagkirurgi
Karuna Dahlberg, Mats Eriksson, Maria Jaensson, Ulrica Nilsson

13.15-13.30 - Bedsiderapport jämfört med läsrapport på kirurgisk vårdavdelning
Tina Ahl Johansson, Jessica Frisk, Linda Lovin

SFÖAK - Fria föredrag Obesitas
08:15 - 10:00
Magnus Sundbom, Mustafa Raoof
Moderatorer: Magnus Sundbom, Mustafa Raoof

08.15-08.25 - Buktryck vid laparoskopisk Gastric Bypass (GBP): En randomiserad studie
Ilona Sidlowskaja, Yvette Caesar, Hjörtur Gislason, Jan Hedenbro

08.25-08.35 - Hullingförsedd tråd förkortar operationstiden med 15 % vid laparoskopisk gastric bypass
Bjarni Geir Vidarsson, Magnus Sundbom, David Edholm

08.35-08.45 - Slitsförslutning vid laparoskopisk gastric bypass. En randomiserad klinisk studie
Erik Stenberg, Göran Ågren, Johan Ottosson, Eva Szabo, Richard Marsk, Hans Lönroth, Lars Boman, Anders Thorell, Ingmar Näslund

08.45-08.55 - Operationsmetoden påverkar utfallet efter laparoskopisk gastric bypass
Henrik Nilsson, Jennie Engstrand, Silja Karlgren, Olof Backman, Richard Marsk, David Stillström, Jacob Freedman

08.55-09.05 - Betydelsen av ventrikelfickans storlek vid laparoskopisk gastric bypass – 14168 patienter från SOReg
David Edholm, Johan Ottosson, Magnus Sundbom

09.05-09.15 - Risk factors for marginal ulcer after gastric bypass surgery for obesity. A population-based cohort study.
Emma Sverdén, Fredrik Mattson, Anders Sondén, Ted Leinsköld, Wenjing Tao, Yunxia Lu, Jesper Lagergren

09.15-09.25 - Preoperativ viktnedgång och dess relation till postoperativ viktutveckling vid gastric bypass. Data från Scandinavian Obesity Registry (SOReg)
Peter Gerber, Claes Anderin, Ulf Gustafsson, Anders Thorell

09.25-09.35 - Femårsresultat avseende följdsjukdomar och vikt efter gastric bypass i Sverige
Magnus Sundbom, Erik Näslund, och SORegs

09.35-09.45 - Risken för självmord, självskadebeteende och depression ökar efter gastric bypass
Ylva Trolle Lagerros, Lena Brandt, Jakob Hedberg, Magnus Sundbom, Robert Bodén

09.45-09.55 - Randomiserad studie av UVB-behandling eller en injektion av cholecalciferol för att behandla D-vitaminbrist efter gastric bypass
Hella Hultin, Berit Berne, Magnus Sundbom

SFÖAK+SIKT - Gallvägsintervention efter gastric bypass
10:30 - 12:00
Ulf Petersson, Fredrik Swahn, Per-Ove Stotzer, Lars Enochsson, Ellen Andersson, Per Björklund
Moderatorer: Ellen Andersson, Per Björklund


Transcystisk approach Ulf Petersson


Laparoskopiskt assisterad transgastrisk approach Fredrik Swahn


Dubbelballong-teknik Per-Ove Stotzer


Data ur Gallriks – ”Så här gör man i landet” Lars Enochsson
SFÖAK+PERIOP - Snabb återhämtning efter ÖAK-kirurgi
13:00 - 14:30
Nicolas Demartines, Mats Lindblad, Bobby Tingstedt, Olle Ljungqvist, Christian Sturesson
Moderatorer: Olle Ljungqvist, Christian Sturesson


Introduction to ERAS Olle Ljungqvist


ERAS and liver surgery Nicolas Demartines


Our experience in esophagogastric surgery Mats Lindblad


Fast track programme for pancreaticoduodenectomy Bobby Tingstedt
SFÖAK - Hiatuskirurgi-2015
15:00 - 16:15
Giovanni Zaninotto, Bengt Håkanson, Lars Lundell, Magnus Nilsson, LG Larsson
Moderatorer: Magnus Nilsson, LG Larsson


What happened to antireflux surgery? Lars Lundell


The difficult hiatal dissection - technical aspects Bengt Håkansson


Emergencies of the gastroesophageal hiatus Giovanni Zaninotto 
SFÖAK - Årsmöte + postersession
16:45 - 18:00
Magnus Sundbom, Eva Szabo, Ellen Andersson, Erik Stenberg, Christian Sturesson, Mattias Egberth, Cecilia Strömberg, Mustafa Raoof
Moderatorer: Magnus Sundbom, Eva Szabo, Ellen Andersson, Erik Stenberg, Christian Sturesson, Mattias Egberth, Cecilia Strömberg, Mustafa Raoof


Posterföredrag följt av årsmöteEsofagus/ventrikel Magnus Sundbom + Eva SzaboI en svensk population utgör en insertion av åtta aminosyror i HLA-DQβ1 genen en stark riskfaktor för akalasi


Odlade skivepitelceller från munslemhinnan uppvisar god proliferativ aktivitet i in vitro undersökningar


Laparoskopisk kirurgi av stora intratorakala hiatushernia ger goda resultat


Laparoskopisk vs öppen reparation av perforerat ulcus (PU)


Lymfadenektomi vid ventrikelcancerkirurgi i Sverige - resultat från NREV


Neoadjuvant kemoradioterapi kan påverka svårighetsgraden av anastomosläckage efter esofagektomi med halsanastomos


Neoadjuvant kemoradioterapi ökar postoperativt inflammatoriskt svar i lunga jämfört med kemoterapi – resultat från en randomiserad studie


Erfarenheterna av de första 100 minimala invasiva esofagektomierna


Erfarenheterna kring att införa laparoskopisk gastrektomi vid Gastrocentrum Karolinska Univeritetssjukhuset


Total minimal invasiv esofagektomi med sida till sida intratorakal esofagogastrisk anastomos


Staplad sida-till-sida halsanastomos vid esofagektomi


Laparskopi förkortar vårdtid vid operation av esofaguscancer


Prediktorer för misslyckad behandling av läckage från esofagusanastomos med stent


Enhanced recovery program (ERP) vid esofagektomi


Långtidsuppföljning av utvidgad esofagogastrektomi vid cardiacancer Siewert II & III


Långtidsöverlevnad vid ventrikelcancer i Sverige


Validering av Nationellt Register för Esofagus och Ventrikelcancer, NREV
Obesitas Ellen Andersson + Erik Stenberg


Standardiserad Parenteral Nutrition (TPN) preoperativt stimulerar proteinsyntes samt minskar proteindegradation i muskulatur utvärderat med Microarray teknik


Dolcontin preoperativt minskade behovet av postoperativ smärtlindring och förkortade vårdtiden vid laparoskopisk gastric bypass


Slitsförslutning eller inte vid laparoskopisk gastric bypass – interimsrapport från ”S:t Göransstudien” med två års uppföljning


Laparoskopisk gastrostomikateter som enda behandling vid tidig knickbildning i enteroanastomosen efter laparoskopisk Gastric-bypass


Patientfaktorers inverkan på resultatet efter gastric bypass


Är det negativt att separera operation för akuta komplikationer till gastric by-pass kirurgi från enheten för primäringreppet?


Bariatrisk kirurgi hos tonåringar –2-års uppföljning


Tvåårsuppföljning av revisionsoperationer från gastric banding till gastric bypass med matchade controller


Undoing gastric by pass


Introduktion av sleevegastrektomi vid SÄS-Borås 2014


Introduktion av sleeve gastrektomi på ett högvolymcenter för bariatrisk kirurgi


Behandling med Aspire, påverkar SSRI utfallet?


Behandling med Aspire vid obesitas, upptill 3 års resultat
Lever Christian Sturesson + Mattias Egberth


Detaljerad volymetrisk analys efter selektiv preoperativ portavensembolisering


Sekventiellt uttryck i plasma av tillväxtfaktorer vid leverhypertrofi hos patienter som opererats enligt ALPPS


Staging och behandling av patienter med hepatocellulär cancer i en definierad population mellan 2000 och 2011 – aktiv palliativ behandling har förbättrat överlevnaden


ALPPS vid KRLM och primära lever- och gallvägstumörer


ALPPS för KRLM i Skandinavien – multicenter analys av intermediära onkologiska resultat


ALPPS i Skandinavien – multicenteranalys av initiala erfarenheter


ALPPS 178 – nyttig variant vid avancerad kolorektal levermetastasering och liten kvarvarande tumörfri levervolym


Salvage ALPPS är en säker och effektiv behandling efter otillräcklig effekt av portavensocklusion hos patienter med kolorektala levermetastaser


Högersidig hepatektomi ALPPS med varierande grad av resektion i vänster leverlob


Kirurgisk behandling för kolorektala levermetastaser, SweLiv – ett nationellt perspektiv


Riskfaktorer som påverkar långtidsöverlevnad efter resektion för kolorektala levermetastaser


Resektion och överlevnad vid levermetastaser av icke kolorektalt ursprung-väl i nivå med kolorektala levermetastaser  – SweLiv


Morfologi vid ischemi-reperfusionsskada i levern inducerad av kärlavstängning med Pringles manöver: Morfometrisk analys av elektronmikroskopiska fynd


Chronic on acute liver failure” ett nytt syndrom i kölvattnet av effektiv akut sviktbehandling


Tidigt MARS® behandling för post-hepatectomy leversvikt – preliminära resultat av en prospektiv fas I studie


Diagnos och kirurgisk handläggning av hypervasculära tumörer i icke-cirrhotisk lever: erfarenheter från en högspecialiserad leverkirurgisk enhet


IRE-behandling i levern med 3D bildstyrd navigering av nålplaceringGalla/pancreas Cecilia Strömberg + Mustafa Raoof


GallRiks 10 år - är det mödan värt?


Accuracy of surgeon performed ultrasound in detecting gallstones


Papillotomi följt av dilatation med stor ballong - säker och effektiv hantering av bångstyriga gallgångsstenar


Endoprothesis, stuck in the bile duct! Description of a novel technique for endoprothesis retrieval when all conventional endoscopic methods fails – an alternative to surgery


Endoskopisk behandling av pankreatiska pseudocystor


Endoskopisk resektion av adenom i papilla Vateri. KRAS status och andra faktorer som påverkar handläggningen


Hantering av intraoperative fynd av sten i djupa gallgångarna – preliminära data från nationell randomiserad multicenterstudie


Påverkar kolecystektomi frekvensen incidensen av gallblåsecancer i Sverige?


Missas incidentell gallblåsecancer vid selektivt PAD i samband med kolecystektomi?


Har förändrade terapeutiska strategier påverkat överlevnaden av patienter med gallvägscancer?


Utifrån ett registerperspektiv – hur stor är risken för malignitet vid förekomst av gallblåsepolyp?


Erfarenheter av tunnulerad,permanent kateter för ascitestappning


Förutbestämda cutoff-nivåer för prediktiva biomarkörer vid svår akut pankreatit – är vi där?


Prognostisk betydelse av tidsintervallet mellan diagnostisk radiologi och kurativt-syftande kirurgi vid resektabel pankreascancer


Vaskulära resektioner och rekonstruktioner i samband med kurativ-syftande resektion för pankreascancer


Venresektion vid Whippleoperation för pancreascancer


Selektivt peroperativt dränage vid Whipple är säkert


Hur påverkar följsamhet till KVAST instruktioner antal lymfkörtlar som hittas efter Whipple operation?Asymptomatiska pankreastumörer- en långtidsuppföljning

SFÖAK - Poster - Tema Esofagus/ventrikel
16:45 - 18:00
Magnus Sundbom, Eva Szabo
Moderatorer: Magnus Sundbom, Eva Szabo


16.45-18.00 - Enhanced recovery program (ERP) vid esofagektomi
Mats Lindblad, Shaun Preston, Tomoyuki Irino, Emma Granlund Hjelm, Marie Kas Aho, Ulla Nuutinen, Helena Sundlöf, Charlotte von Blixen-Finecke, Lisa Johansson, Anna Jacobsson, Åsa Frölander, Anne-Marie Olsson, Mikael Lund, Jessica Ericson, Eeva-Liisa Claassen, Katharina Gunhammar, Mats Johansson, Magnus Iversen

16.45-18.00 - Erfarenheterna av de första 100 minimala invasiva esofagektomierna vid Gastrocentrum, Karolinska, Universitetssjukhuset
Ioannis Rouvelas, Tomoyuki Irino, Mats Lindblad, Jon Tsai, Magnus Nilsson, Lars Lundell

16.45-18.00 - Erfarenheterna kring att införa laparoskopisk gastrektomi vid Gastrocentrum Karolinska Univeritetssjukhuset
Ioannis Rouvelas, Tomoyuki Irino, Mats Lindblad, Jon Tsai, Magnus Nilsson, Lars Lundell

16.45-18.00 - I en svensk population utgör en insertion av åtta aminosyror i HLA-DQβ1 genen en stark riskfaktor för akalasi.
Stephan L. Haas, Peter Elbe, Jessica Becker, Zeeshan Ateeb, Jonna Bister, Mats Lindblad, Magnus Nielsson, Anders Thorell, Srdjan Kostic, Johannes Schumacher

16.45-18.00 - Laparoskopisk kirurgi av stora intratorakala hiatushernia ger goda resultat
Maria Bergström, Carl Axelsson, Per-Ola Park

16.45-18.00 - Laparoskopisk vs öppen reparation av perforerat ulcus (PU)
Carl Lannerstad, Shoresh Moradi, Farshad Frozanpor

16.45-18.00 - Laparskopi förkortar vårdtid vid operation av esofaguscancer
Ingvar Halldestam, Gudrun Lukas, Karin Sillén, Per Gullstrand, Bergthór Björnsson

16.45-18.00 - Lymfadenektomi vid ventrikelcancerkirurgi i Sverige - resultat från NREV
Chih-Han Kung, Huan Song, Weimin Ye, Jan Johansson, Magnus Nilsson, Lars Lundell, Jon Tsai, Mats Lindblad

16.45-18.00 - Långtidsuppföljning av utvidgad esofagogastrektomi vid cardiacancer Siewert II & III
Martin Jeremiasen, Bruno Walther, Pauline Djerf, Dan Falkenback, Oskar Åkesson, Michael Hermansson, Folke Johnsson, Christer Stael von Holstein, Stefan Öberg, Thomas Zilling, Jan Johansson

16.45-18.00 - Långtidsöverlevnad vid ventrikelcancer i Sverige
Henrik Forssell, Erik Norén, Nicole von Zedlitz

16.45-18.00 - Neoadjuvant kemoradioterapi kan påverka svårighetsgraden av anastomosläckage efter esofagektomi med halsanastomos
Fredrik Klevebro, Ioannis Rouvelas, Mats Lindblad, Lars Lundell, Jon Tsai, Signe Friesland, Magnus Nilsson

16.45-18.00 - Neoadjuvant kemoradioterapi ökar postoperativt inflammatoriskt svar i lunga jämfört med kemoterapi – resultat från en randomiserad studie
Jon Tsai, Mikael Lund, Kristina Nilsson-Ekdahl, Tom-Eirik Mollnes, Mikael Rydén, Magnus Nilsson, Mats Lindblad, Lars Lundell, Sigridur Kalman

16.45-18.00 - Odlade skivepitelceller från munslemhinnan uppvisar god proliferativ aktivitet i in vitro undersökningar
Peter Elbe, Sebastian Sjöqivist, Eduard Jonas, Jenny Enger, Katrin Markland, Makoto Kondo, Mei Ling Lim, Ryo Takagi, Nobuo Kanai, Takeshi Ohki, Teruo Okano, Mime Egami, Masayuki Yamato, Pontus Blomberg, Matthias Löhr

16.45-18.00 - Prediktorer för misslyckad behandling av läckage från esofagusanastomos med stent
Saga Persson, Fredrik Klevebro, Ioannis Rouvelas, Huan Song, Koshi Kumagai, Mats Lindblad, Magnus Nilsson, Lars Lundell, Jon Tsai

16.45-18.00 - Staplad sida-till-sida halsanastomos vid esofagektomi
Ioannis Rouvelas, Tomoyuki Irino, Mats Lindblad, Magnus Nilsson, Jon Tsai, Lars Lundell

16.45-18.00 - Total minimal invasiv esofagektomi med sida till sida intratorakal esofagogastrisk anastomos
Ioannis Rouvelas, Tomoyuki Irino, Mats Lindblad, Magnus Nilsson, Jessica Ericson, Jon Tsai, Lars Lundell

16.45-18.00 - Validering av Nationellt Register för Esofagus och Ventrikelcancer, NREV
Gustav Linder, Pauline Djerf, Peter Elbe, Mats Lindblad, Lars Lundell, Jan Johansson, Jakob Hedberg

SFÖAK - Poster - Tema Obesitas
16:45 - 18:00
Ellen Andersson, Erik Stenberg
Moderatorer: Ellen Andersson, Erik Stenberg


16.45-18.00 - Bariatrisk kirurgi hos tonåringar –2-års uppföljning
Catarina Öhrn, Hans Krook, Jessica Frisk

16.45-18.00 - Behandling med Aspire, påverkar SSRI utfallet?
Henrik Forssell, Erik Norén

16.45-18.00 - Behandling med Aspire vid obesitas, upptill 3 års resultat
Henrik Forssell, Erik Norén

16.45-18.00 - Dolcontin preoperativt minskade behovet av postoperativ smärtlindring och förkortade vårdtiden vid laparoskopisk gastric bypass
Hanna Zacharias, Magnus Sundbom

16.45-18.00 - INTRODUKTION AV SLEEVE GASTREKTOMI PÅ ETT HÖGVOLYMCENTER FÖR BARIATRISK KIRURGI
Joakim Pålstedt, Nathalie Spång, Anders Thorell

16.45-18.00 - Introduktion av sleevegastrektomi vid SÄS-Borås 2014
Maria Bergström, Gina Nsouli, Per-Ola Park

16.45-18.00 - Laparoskopisk gastrostomikateter som enda behandling vid tidig knickbildning i enteroanastomosen efter laparoskopisk Gastric-bypass
Anna Blomstedt, Per Videhult

16.45-18.00 - Patientfaktorers inverkan på resultatet efter gastric bypass
Linda Sillén, Ellen Andersson

16.45-18.00 - Slitsförslutning eller inte vid laparoskopisk gastric bypass – interimsrapport från ”S:t Göransstudien” med två års uppföljning.
Nakisa Esfahani

16.45-18.00 - Standardiserad Parenteral Nutrition (TPN) preoperativt stimulerar proteinsyntes samt minskar proteindegradation i muskulatur utvärderat med Microarray teknik.
Cecilia Engström Mattisson, Kent Lundholm, Britt-Marie Iresjö

16.45-18.00 - Tvåårsuppföljning av revisionsoperationer från gastric banding till gastric bypass med matchade kontroller
Hans Lindström, Sven Bringman, Björn Widhe

16.45-18.00 - Undoing gastric by pass
Eric Secher, Bengt Håkanson

16.45-18.00 - Är det negativt att separera operation för akuta komplikationer till gastric by-pass kirurgi från enheten för primäringreppet?
Elin Säll, Linda Duncker, Goran Filipovic, Rickard Norblad, Stefan Redéen, Peter Andersson

SFÖAK - Poster - Tema Lever
16:45 - 18:00
Christian Sturesson, Mattias Egberth
Moderatorer: Christian Sturesson, Mattias Egberth


16.45-18.00 - ALPPS 178 – nyttig variant vid avancerad kolorektal levermetastasering och liten kvarvarande tumörfri levervolym
Bergthór Björnsson, Bjarne Ardnor, Per Sandström

16.45-18.00 - ALPPS för KRLM i Skandinavien – multicenter analys av intermediära onkologiska resultat
Bergthór Björnsson, Ernesto Sparrelid, Bård Ingvald Røsok, Kristina Hasselgren, Bjørn Atle Bjørnbeth, Thomas Gasslander, Bengt Isaksson, Per Sandström

16.45-18.00 - ALPPS i Skandinavien – multicenteranalys av initiala erfarenheter
Bergthór Björnsson, Ernesto Sparrelid, Bård Ingvald Røsok, Kristina Hasselgren, Bjørn Atle Bjørnbeth, Thomas Gasslander, Bengt Isaksson, Per Sandström

16.45-18.00 - ALPPS vid KRLM och primära lever- och gallvägstumörer
Bergthór Björnsson, Kristina Hasselgren, Thomas Gasslander, Per Sandström

16.45-18.00 - Chronic on acute liver failure” ett nytt syndrom i kölvattnet av effektiv akut sviktbehandling
Cecilia Strömberg, Ernesto Sparrelid, Stefan Gilg, Lars Lundell, Bengt Isaksson

16.45-18.00 - Detaljerad volymetrisk analys efter selektiv preoperativ portavensembolisering
Ernesto Sparrelid, Torkel Brismar, Lars Lundell, Bengt Isaksson

16.45-18.00 - Diagnos och kirurgis handläggning av hypervasculära tumörer i icke-cirrhotisk lever: erfarenheter från en högspecialiserad leverkirurgisk enhet
Anders Jansson, Arvid Åberg, Bengt Isaksson

16.45-18.00 - Högersidig hepatektomi ALPPS med varierande grad av resektion i vänster leverlob.
Melroy D'souza, Ernesto Sparrelid, Eduard Jonas, Bengt Isaksson

16.45-18.00 - IRE-behandling i levern med 3D bildstyrd navigering av nålplacering
David Stillström

16.45-18.00 - Kirurgisk behandling för kolorektala levermetastaser, SweLiv – ett nationellt perspektiv
Agneta Norén, Gert LIndell, Bjarne Ardnor, Katrin Gunnarsdottir, Bengt Isaksson, Magnus Rizell, Per Sandström

16.45-18.00 - Morfologi vid ischemi-reperfusionsskada i levern inducerad av kärlavstängning med Pringles manöver: Morfometrisk analys av elektronmikroskopiska fynd.
Melroy D'souza, Rim Jawad, Marita Wallenberg, Lisa Arodin, Greg Nowak, Mikael Björnstedt, Bengt Isaksson

16.45-18.00 - Resektion och överlevnad vid levermetastaser av icke kolorektalt ursprung-väl i nivå med kolorektala levermetastaser – SweLiv
Per Sandström, Katrin Gunnarsdottir, Agneta Norén, Bengt Isaksson, Bjarne Ardnor, Gert LIndell, Magnus Rizell

16.45-18.00 - Riskfaktorer som påverkar långtidsöverlevnad efter resektion för kolorektala levermetastaser.
Jozef Urdzik, Ulf Haglund, Frans Duraj, Agneta Norén

16.45-18.00 - Salvage ALPPS är en säker och effektiv behandling efter otillräcklig effekt av portavensocklusion hos patienter med kolorektala levermetastaser
Ernesto Sparrelid, Stefan Gilg, Torkel Brismar, Lars Lundell

16.45-18.00 - Sekventiellt uttryck i plasma av tillväxtfaktorer vid leverhypertrofi hos patienter som opererats enligt ALPPS
Ernesto Sparrelid, Helene Johansson, Ewa Ellis, Bengt Isaksson

16.45-18.00 - Staging och behandling av patienter med hepatocellulär cancer i en definierad population mellan 2000 och 2011 – aktiv palliativ behandling har förbättrat överlevnaden
Per Lindner, Magnus Rizell, Larsolof Hafström

16.45-18.00 - Tidigt MARS® behandling för post-hepatectomy leversvikt – preliminära resultat av en prospektiv fas I studie
Stefan Gilg, Ernesto Sparrelid, Lars Saraste, Lars Lundell, Cecilia Strömberg, Bengt Isaksson

SFÖAK - Poster - Tema Galla/pancreas
16:45 - 18:00
Cecilia Strömberg, Mustafa Raoof
Moderatorer: Cecilia Strömberg, Mustafa Raoof


16.45-18.00 - Accuracy of surgeon performed ultrasound in detecting gallstones
Camilla Gustafsson, Andrea McNicholas, Anna Lindelius, Hans Pettersson, Staffan Törngren, Anders Sondén

16.45-18.00 - Asymptomatiska pankreastumörer- en långtidsuppföljning
Anna Skarin Nordenvall, Gabriel Sandblom, Christoph Ansorge, Ralf Segersvärd, Åke Andrén-Sandberg

16.45-18.00 - Endoprothesis, stuck in the bile duct! Description of a novel technique for endoprothesis retrieval when all conventional endoscopic methods fails – an alternative to surgery.
Marcus Reuterwall Hansson, Anna Eriksson, Fredrik Swahn, Urban Arnelo

16.45-18.00 - Endoskopisk behandling av pankreatiska pseudocystor
Rozh Noel, Marco Del Chiaro, John Blomberg, Matthias Löhr, Urban Arnelo

16.45-18.00 - Endoskopisk resektion av adenom i papilla Vateri. KRAS status och andra faktorer som påverkar handläggningen.
Erik Haraldsson, Fredrik Swahn, Lars Enochsson, Lars Lundell, Rainer Heuchel, Matthias Löhr, Urban Arnelo

16.45-18.00 - Erfarenheter av tunnulerad,permanent kateter för ascitestappning.
Tora Campbell Chiru

16.45-18.00 - Förutbestämda cutoff-nivåer för prediktiva biomarkörer vid svår akut pankreatit – är vi där?
Hanna Sternby, Hannes Hartman, Dorthe Johansen, Henrik Thorlacius

16.45-18.00 - GallRiks 10 år - är det mödan värt?
Lars Enochsson, Gabriel Sandblom, Johanna Österberg, Anders Thulin, Bengt Hallerbäck, Gunnar Persson

16.45-18.00 - HANTERING AV INTRAOPERATIVT FYND AV STEN I DJUPA GALLGÅNGARNA – PRELIMINÄRA DATA FRÅN NATIONELL RANDOMISERAD MULTICENTERSTUDIE
Mats Möller, Johanna Österberg, rickard marsk, Anders Thorell

16.45-18.00 - Har förändrade terapeutiska strategier påverkat överlevnaden av patienter med gallvägscancer?
Per Lindner, Magnus Rizell, Lo Hafström

16.45-18.00 - Hur påverkar följsamhet till KVAST instruktioner antal lymfkörtlar som hittas efter Whipple operation?
Bergthór Björnsson, Pernilla Benjaminsson-Nyberg, Kristina Hasselgren, Marcus Permert Fraser, Thomas Gasslander, Per Sandström

16.45-18.00 - Missas incidentell gallblåsecancer vid selektivt PAD i samband med kolecystektomi?
Linda Lundgren, Per Sandström, Oliver Gimm, Axel Ros, Gunnar Persson, Bodil Andersson

16.45-18.00 - Papillotomi följt av dilatation med stor ballong - säker och effektiv hantering av bångstyriga gallgångsstenar
Ann Langerth, Britt-Marie Karlson, Stefan Linder

16.45-18.00 - Prognostisk betydelse av tidsintervallet mellan diagnostisk radiologi och kurativt-syftande kirurgi vid resektabel pankreascancer
Srinivas Sanjeevi, John Blomberg, Maryam Haghighi, Åke Andrén-Sandberg, Lars Lundell, Marco Del Chiaro, Ralf Segersvärd, Christoph Ansorge

16.45-18.00 - Påverkar kolecystektomi frekvensen incidensen av gallblåsecancer i Sverige?
Rozh Noel, Urban Arnelo, Lars Lundell, Gabriel Sandblom

16.45-18.00 - Selektivt peroperativt dränage vid Whipple är säkert
Kristina Hasselgren, Per Sandström, Thomas Gasslander, Bergthór Björnsson

16.45-18.00 - Utifrån ett registerperspektiv – hur stor är risken för malignitet vid förekomst av gallblåsepolyp?
Linda Lundgren, Per Sandström, Oliver Gimm, Axel Ros, Gunnar Persson, Bodil Andersson

16.45-18.00 - Vaskulära resektioner och rekonstruktioner i samband med kurativ-syftande resektion för pankreascancer
Christoph Ansorge, John Blomberg, Åke Andrén-Sandberg, Marco Del Chiaro, Ralf Segersvärd, Lars Lundell

16.45-18.00 - Venresektion vid Whippleoperation för pancreascancer
Marcus Permert Fraser, Pernilla Benjaminsson-Nyberg, Kristina Hasselgren, Bergthór Björnsson, Per Sandström, Thomas Gasslander

VÅRDVET - Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK). Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård
08:15 - 10:00
Pernilla Hendeberg
Moderatorer: Pernilla Hendeberg


Kl 08.15 - 09.00
  1. Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård

  2. Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård - utbildningen och rollen

  3. Omvårdnad av patienten - vårt ansvarKl 09.00 - 10.00 Workshop


Problematisering: Det finns vetenskap som visar på omvårdnadens betydelse för patientens vårdkvalitet och resultat, det finns kunskap om hur omvårdnaden ska utföras. Hur kommer det sig att vi trots detta inte alltid levererar omvårdnad av hög kvalitet?
VÅRDVET - Avancerad specialistsjuksköterska – Ökad kompetens i patientnära arbete och en karriärsväg för sjuksköterskor
10:55 - 12:00
Karolina Härle, Pernilla Hendeberg
Moderatorer: Pernilla Hendeberg


Jag kommer under min föreläsning presentera rollen nationellt och internationellt. Jag kommer också presentera utbildningen och vad den nya rollen innebär i praktiken. Då det är en ny yrkesroll i Sverige brukar det ofta leda till intressanta diskussioner vilket jag även hoppas på under denna föreläsning!
SIKT - Tricks of the Trade in Ventral Hernia Surgery
13:00 - 14:30
Bruce Ramshaw , Ulf Gunnarsson, Ulf Petersson, Agneta Montgomery, Ursula Dahlstrand
Moderatorer: Agneta Montgomery, Ursula Dahlstrand

SIKT - Defining Quality of Care – Patient and Surgeon Views
15:00 - 16:15
Bruce Ramshaw , Thomas Troëng, Pär Nordin, Ursula Dahlstrand, Gabriel Sandblom
Moderatorer: Ursula Dahlstrand, Gabriel Sandblom
SIKT - Årsmöte
16:45 - 18:00
VÅRDVET - NFSK föreningslunch
12:00 - 13:00

En avdelningschefs erfarenheter av specialistsjuksköterskor på kirurgisk vårdavdelning
VÅRDVET - Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård!
10:30 - 10:55

KIRUB+SVESEK - Komplikation - en god lektion eller depression?
08:15 - 10:00
Lars-Ove Farnebo
Moderatorer: Lars-Ove Farnebo

BRÖSTKIR+KIRUB - Bröstbevarande kirurgi I - teknik
13:00 - 14:30
Elisabeth Elder, Catharina Eriksen, Jana de Boniface
Moderatorer: Catharina Eriksen, Jana de Boniface

KIRUB - Avlastande stomi - om, när och var?
15:00 - 16:15
Peter Matthiessen, Pär Myrelid, Per-Olof Nyström
KIRUB - Årsmöte
16:45 - 18:00
BRÖSTKIR - Pågående studier
09:00 - 10:00
Kerstin Sandelin
Moderatorer: Kerstin Sandelin

BRÖSTKIR - Rehabilitering under bröstcancerprocessen
10:30 - 12:00
Patrik Göransson, Helena Granstam-Björneklett, Susanne Plate
Moderatorer: Susanne Plate

ST-LUNCH - Femoral access inom kärlkirurgi - vad en ST behöver veta
12:00 - 13:00
Tal Hörer, Jan Holst
BRÖSTKIR - Bröstbevarande kirurgi II - fall diskussion
15:00 - 16:15
Jana de Boniface, Catharina Eriksen
Moderatorer: Jana de Boniface, Catharina Eriksen

VÅRDVET - Årsmöte NFSK
18:00 - 19:30
SIKT - Fria föredrag
08:15 - 10:00
Peder Rogmark, Jan Svensson
Moderatorer: Peder Rogmark, Jan Svensson

08.15-08.24 - 3D jämfört med 2D laparoskopi förbättrar laparoskopisk prestation i träningsbox.
Per Holmström, Arestis Sokratous, Asbjörn Österberg, Johanna Österberg

08.25-08.34 - Basic skills training - black box or high fidelity simulators?
Lars Enochsson, Ninos Oussi, Constantinos Loukas, Lars Henningsohn, Ann Kjellin, Evangelos Georgiou

08.35-08.44 - Laparoscopic management of small bowel obstruction
Ann Nordin, Jacob Freedman

08.45-08.54 - Kirurgiskt utfall av sutur- kontra nätoperationer vid primära navelbråck - postoperativa recidiv och komplikationer
Annika Winsnes, Markku Haapamäki, Ulf Gunnarsson, Karin Strigård

08.55-09.04 - Autolog fullhud respektive syntetiskt nät vid gigantiska ärrbråck – en prospektiv randomiserad studie
Karin Strigård, Leonard Clay, Birgit Stark, Ulf Gunnarsson

09.05-09.14 - Lichtensteinoperation med långsamt resorberbart nät: Resultat vid 4 årsuppföljning
Fernando Ruiz- jasbon, Kristina Ticehurts, Jonny Nörrby, Jukka Ahonen, Marie-Louise Ivarsson

09.15-09.24 - Ljumskbråck hos kvinnor, 1992-2013
John Berghog, Hanna Nilsson, Pär Nordin, Henrik Holmberg

09.25-09.34 - Relation mellan preoperativ ljumsksmärta och förbättring av livskvalitet tre år efter ljumskbråcksoperation.
Jesper Magnusson, Jonas Nygren, Anders Thorell

09.35-09.44 - Hjärtinfarkt efter ljumskbråckskirurgi. En registerbaserad populationsstudie
Ann Morgell, Hanna Nilsson, Pär Nordin, Ulf Angerås, Gabriel Sandblom

09.45-09.54 - Sexuella besvär efter endoskopisk ljumskbråckoperation (TEP) - en registerbaserad studie
Nihad Gutlic, Peder Rogmark, Ulf Petersson, Pär Nordin, Agneta Montgomery

ST-LUNCH - En perfekt främre ljumskbråckplastik
12:00 - 13:00
Dan Sevonius
Utbildningskommittén - SPUR inspektörsutbildning
13:00 - 14:30
Utbildningskommittén - SPUR inspektörsutbildning (forts.)
15:00 - 16:15
Utbildningskommittén - SPUR inspektörsutbildning (forts.)
16:45 - 18:00
ST-LUNCH - Malignt melanom
12:00 - 13:00
Jesper Bergdahl
ST-LUNCH - Testis
12:00 - 13:00
VÅRDVET - Postersession
13:40 - 14:30
Emma Ohlsson-Nevo, Pernilla Hendeberg
Moderatorer: Emma Ohlsson-Nevo, Pernilla Hendeberg

13.40-14.30 - Direkt till operation utan att passera vårdavdelning.
Nina Svensson, Anette Sparw

13.40-14.30 - Effekt av tuggummituggande mot postoperativt ileus efter pankreatikoduodenektomi – en randomiserad studie
Thomas Andersson, Kristofer Bjerså, Kristin Falk, Monika Fagevik Olsén

13.40-14.30 - Ett år efter abdominoperineala resektionen; Stomiterapeuters uppföljning av personer opererade för rektalcancer
Elisabeth Aveborn, Agneta Törnquist, Emma Ohlsson-Nevo

13.40-14.30 - Hot och våld inom traumasjukvården
Karin Avander, Anna Heikki

13.40-14.30 - Innebörden av god vård enligt patienter i en kirurgisk vårdkontext
Tünde Mako, Pernilla Svanäng, Kristofer Bjerså

13.40-14.30 - Kolorektal cancer patienters upplevelser av ett besvara symtom via ett mobiltelefonbaserat system
Maria Wilhelmson, Jenny Drott, Carina Berterö

13.40-14.30 - OPTIMAL DEEP BREATHING TECHNIQUE AFTER CARDIAC SURGERY
Elisabeth Westerdahl

13.40-14.30 - Patienters perspektiv på vårdkvalitet med fokus på delaktighet vid kirurgiska vårdavdelningar. En jämförande enkätstudie 2009/2010 och 2014.
Maria Jonsson

13.40-14.30 - Picclinemottagningen
Linda Åkerman, Denice Nilsson, Lena Edström

13.40-14.30 - Reliability testing of Oxaliplatin-Associated Neurotoxicity Questionnaire (OANQ)
Elin Gustafsson, Emma Liström, Jenny Drott

13.40-14.30 - Vad gör en forskningssjuksköterska?
Ingrid Ackzell, Birgitta Holmgren, Madelene Ahlberg, Pia Loqvist, Johanna Löfberg Betts, Annika Olsson, Berit Sunde

13.40-14.30 - Vad kan vi lära av varandra? Ett studiebesök på Stanford Health.
Elin Essemyr, Johanna Höglund, Sandra Strandberg, Karin Ahlström, Ewa Freij, Jenny Sjögren

SFÖAK - Postersession
16:45 - 18:00


Postersession SFÖAK i Club 700
Nätverket för akutkirurgi
17:00 - 18:00