19 Aug
Kongresshallen
Club 700
Handskmakaren
Studion
Tunnbindaren
Bryggaren
Mältaren
Skomakaren
Forum
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
SKF - Årsmöte Svensk Kirurgisk Förening
10:00 - 11:00
SKF - Stora forskarpriset
11:00 - 11:15
Ulf Gunnarsson
Moderatorer: Ulf Gunnarsson

SKF - BJS-föreläsning
11:15 - 12:15
Martin Elliott, Malin Sund
Moderatorer: Malin Sund

Örebros plenarsession - Vad händer när det smäller?
08:15 - 09:30
Louis Riddez
SKF - Plenarsession - Forskning som förändrade kliniken
13:15 - 14:30
Cornelis van der Velde, Ulf Gunnarsson
Moderatorer: Ulf Gunnarsson

KOLOREKTAL - Årsmöte - postersession - Get-together
15:00 - 17:45
15.00-17.45 - A comparison study of the Adaptive Anaerobic Anastomosis Ring versus the Traditional Circular Stapled Colorectal Anastomosis in a Porcine Model
Anders Grönberg, Dadi Vilhjalmsson

15.00-17.45 - Intraperitonealt nät som behandling av parastomala bråck
Pia Näsvall, Jörgen Rutegård, Michael Dahlberg, Ulf Gunnarsson, Karin Strigård

15.00-17.45 - Kvarstående perineala symptom är vanligt efter rektumamputation pga rektalcancer
Dan Asplund, Mattias Prytz, David Bock, Eva Haglind, Eva Angenete

15.00-17.45 - Postoperativa komplikationer efter Hartmann´s operation: en rapport från den Svenska kolorektalcancerregistret.
Ingvar Sverrisson, Maziar Nikberg, Abbas Chabok, Kenneth Smedh

15.00-17.45 - Prospective cohort study assessing acute effects of preoperative radiotherapy on sexual hormones in men with rectal cancer
Christian Buchli, Anna Martling, Massoud Al Abani, Jan-Erik Frödin, Matteo Bottai, Ingmar Lax, Stefan Arver, Torbjörn Holm

15.00-17.45 - Riskfaktorer för akut kirurgi vid perforerad divertikulit
Arnar Thorisson, Karl Andreasson, Maziar Nikberg, Kenneth Smedh, Abbas Chabok

15.00-17.45 - Uppföljning vid divertikulit, en retrospektiv fall-kontrollstudie.
Carl Johan Grahnat, Roland Andersson

15.00-17.45 - Utfall efter rektalcancerbehandling – Kan den preterapeutiska selektionen förbättras?
Anders Elliot, Anna Martling, Bengt Glimelius, Hemming Johansson, Per Nilsson

15.00-17.45 - VILKA DIAGNOSER FICK MISSTÄNKTA APPENDICITER SOM EXPLORERAS NEGATIVA?
Johanna Sköldin, Pia Näsvall, Ulf Öhrvall

SIKT - Why Do Bad Things Happen to Good Surgical Teams?
08:15 - 09:30
Carol-Anne Moulton, Carl-Johan Wallin, Gabriel Sandblom, Emmanuel Ezra
Moderatorer: Gabriel Sandblom, Emmanuel Ezra

PERIOP+SIKT - ERAS
15:00 - 16:30
Nicolas Demartines, Olle Ljungqvist, Monika Egenvall, Christina Stene
Moderatorer: Monika Egenvall, Christina Stene


15.00 – 15.45 ERAS implementation in Switzerland Nicolas Demartines

15.45 – 16.00 ERAS utveckling internationellt Olle Ljungqvist


16.00 - 16.30 Fria föredrag

16.30 – Postervandring i Forum
16.00-16.10 - Följsamhet till ett ERAS-protokoll och 5-års överlevnad efter kolorektal cancerkirurgi
Henrik Oppelstrup, Olle Ljungqvist, Anders Thorell, Jonas Nygren, Ulf Gustafsson

16.10-16.20 - Perioperativ bukmetabolism vid hjärtkirurgi med hjärt-lungmaskin
Jenny Seilitz, Mårten Vidlund, Birger Axelsson, Kristofer F. Nilsson, Örjan Friberg, Kjell Jansson

16.20-16.30 - Samband mellan co-morbiditet, nutritionsrisk och muskelfunktion i ett akutkirurgisk patientmaterial
Folke Hammarqvist, Mahboube Mehrabi, Eugenia Furumula-Larsson, Carola Carlsson

Utbildningskommittén - Lunchmöte för studierektorer
12:15 - 13:15
SFÖAK - Nu bränns det
08:15 - 09:30
Anders Nilsson, Jacob Freedman, Eduard Jonas, Cecilia Strömberg, Ingemar Bolin
Moderatorer: Cecilia Strömberg, Ingemar Bolin


Moderna ablationsmetoder, falldiskussioner, behandlingsstrategi vid colorektala levermet - ablation Jacob Freedman, resektion Eduard Jonas
ST-LUNCH - Komplikationer till endokrinkirurgi
12:15 - 13:15
Oliver Gimm, Hella Hultin
KÄRLKIR - Årsmöte
16:15 - 17:45
VÅRDVET - Etik ronder - en hjälp för att hantera etiska problem i svåra patientsituationer
10:00 - 11:25
Mia Svantesson-Sandberg, Karin Gryth
Moderatorer: Karin Gryth


Vårdpersonal brottas med etiska problem i den kliniska vardagen. Otillräckligt stöd att hantera dem kan leda till moralisk stress och i värsta fall utbrändhet. Etikronder är en stödform som testas, vilket innebar att en extern ledare underlättar interprofessionell dialog om svåra patientsituationer på en arbetsplats. Mia med medarbetare har undersökt vad man pratar om under etikronder och utvecklat ett instrument för att mäta effekter. Det provas nu i en europeisk fältstudie. Mia kommer att berätta om metoden etikronder och ni kommer sen få prova i grupper att diskutera en patientsituation som en av er brottas med. 
VÅRDVET - Nära cancer
11:30 - 12:15
Katrin Bartfai Jansson , Johanna Joneklav, Karin Gryth
Moderatorer: Karin Gryth


Nära Cancer ger stöd till ungdomar och unga vuxna som står nära någon som har cancer genom webbplatsen näracancer.se. Nära Cancers grundare Johanna Joneklav, kurator, och Katrin Bartfai Jansson, onkolog, håller i föreläsningen. Under föreläsningen talar vi om hur cancer påverkar familjen och vårdens skyldigheter gentemot barn som anhöriga vid svår sjukdom. Vi ger konkreta råd och tips till vården om att möta barn som har en svårt sjuk förälder och hur Nära Cancer kan vara ett stöd för såväl barn och unga som deras föräldrar och vårdpersonal. 
VÅRDVET - Kan KTC förbättra säkerheten i vården?
15:00 - 15:45
Renee Allvin, Karin Gryth
Moderatorer: Karin Gryth


Enheter för klinisk träning och medicinsk simulering har byggts upp och utvecklats på ett stort antal sjukhus och lärosäten under det senaste decenniet. Även om de varierar i format och organisatorisk struktur och har skilda målgrupper syftar samtliga till ökad patientsäkerhet och personaltrygghet. Genom teoretisk undervisning i kombination med praktisk träning ges vårdpersonal och studenter möjlighet att träna och utveckla både tekniska färdigheter och teamarbete i en säker miljö. 


Under föredraget kommer olika patientsäkerhetsaspekter att belysas utifrån ett KTC perspektiv. 
VÅRDVET - Avslutning och överlämning
15:50 - 16:30
VÅRDVET - Fria föredrag
13:15 - 14:30
Karin Gryth
Moderatorer: Karin Gryth
+ Vad kan vi lära av varandra? Ett studiebesök på Stanford Elin Essemyr, Johanna Högberg, Sandra Strandberg


13.15-13.30 - Att vända på perspektiven- en fråga om demokrati, en ”Critical Incident Study” om att reformera logistik, paradigm och struktur i svensk cancersjukvård
Malin Sootalu

13.30-13.45 - Upplevelser av sensoriska förändringar efter gastric bypass kirurgi
Anna Ståhlberg, Agneta Hörnell, Cecilia Olsson

13.45-14.00 - Gastrocentrums Omvårdnadsakademi – en långsiktig satsning mot klinisk excellens
Oili Dahl, Mia Bergenmar

14.00-14.15 - Nytt sätt till patientmedverkan i nationellt vårdprogram
Maria Sandgren, Lena Söderberg, Anna Ringheim, Magnus Rizell, Malin Samuelsson

BARNKIR - Fria föredrag
08:15 - 09:30
Gillian Barker , Agneta Nordenskjöld , Helena Borg
Moderatorer: Gillian Barker , Agneta Nordenskjöld , Helena Borg

8.15 - 8.41 Urologi 1 Moderator Gillian Barker

8.42 - 9.08 Urologi 2 Moderator Agneta Nordenskjöld

9.09 - 9.31 Laparoskopi, Gallvägar Moderator Helena Borg
08.15-08.21 - Psykosocial långtidsuppföljning hos män opererade för hypospadi
Lisa Örtqvist, Marie Andersson, Anna Strandqvist, Gundela Holmdahl, Agneta Nordenskjöld

08.22-08.28 - Socioekonomiska utfall för vuxna män med hypospadi; en registerbaserad studie
Anna Skarin Nordenvall, Louise Frisén, Anna Nordenström, Catarina Almqvist Malmros, Agneta Nordenskjöld

08.29-08.34 - UROLOGISK UPPFÖLJNING EFTER HÖG DOS RAT BRACHYTERAPI VID RHABDOMYOSARKOM I BLÅSA OCH PROSTATA HOS BARN
Jakob Stenman, Martin Jalnäs, Pär-Johan Svensson, Niklas Pal, Gun Wickart-Johansson, Claes Mercke

08.35-08.41 - Förändring i njurfunktion efter pyeloplastik hos barn med PUJ-stenos; multivariabel analys av prognostiska faktorer
Josefin Nordenström, Giasemi Koutozi, Johan Hallström, Gundela Holmdahl, Kate Abrahamsson, Sofia Sjöström

08.42-08.48 - Kan 4-timmars miktionsobservation påvisa neurogen blåsdysfunktion hos späda barn med ARM?
Helena Borg, Ulla Sillén

08.49-08.55 - Nedre urinvägssymptom hos barn med anorektal missbildning med perineal fistelTitle
Pernilla Stenström, Hanna Sandelin, Einar Arnbjörnsson, Ragnhild Emblem, Kristin Björnland

08.56-09.01 - Svenska spädbarnsrefluxstudien - Blåsfunktion
Josefin Nordenström, Sofia Sjöström, Gundela Holmdahl, Tina Linnér, Rune Sixt, Eira Stokland, Ulla Sillén

09.02-09.08 - Svenska spädbarnsrefluxstudien – VUR-grad och njurskada
Josefin Nordenström, Per Brandström, Gundela Holmdahl, Rune Sixt, Eira Stokland, Ulla Sillén, Sofia Sjöström

09.09-09.14 - Rendezvous intraoperativ endoskopisk retrograd kolangiografi vid kolecystektomi hos barn
Markus Almström, Jan F Svensson, Shahzad Akram, Jan Rutqvist, Urban Arnelo

09.15-09.18 - Retrospektiv studie av samtliga barn med invagination som behandlats på DSBUS 2001-2014
Pontus Pfannenstill

09.19-09.24 - Randomiserad kontrollerad multicenterstudie av laparoskopisk vs öppen operation av ljumskbråck hos barn under ett år
Ori Ron, Simon Eaton, Luca Giacomello, Mandela Thyoka, Ugo DeLuca, Marcello Zamparelli, Edward Kiely, Joe Curry, Paolo DeCoppi, David Drake, Jan Svensson, Tomas Wester, Hans Skari, Ragnhild Emblem, Niyi Ade-Ajayi, Gordon MacKinlay, Fraser Munro, Simon Clarke, Munter Haddad, Michael Stanton, Lara Kitteringham, Michael Hoellwarth, Lutz Stroedter, Agostino Pierro

09.25-09.27 - Laparoskopisk eller öppen gastrostomi för barn
Gertrud Angsten, Johan Danielsson, Ann-Marie Kassa, Helene Engstrand Lilja

09.28-09.30 - Lyckat införande av laparoskopisk appendektomi på barn
Charlotte Wassberg, Rolf Christofferson

BARNKIR - Fria föredrag
10:00 - 11:00
Johan Wallander , Pernilla Stenström
Moderatorer: Johan Wallander , Pernilla Stenström

10.00 - 10.27 Övre gastrokirurgi Moderator Johan Wallander

10.28 - 11.00 Nedre gastrokirurgi Moderator Pernilla Stenström
10.00-10.05 - Hälsorelaterad livskvalitet hos barn och vuxna födda med esofagusatresi- vad vet vi egentligen?
Michaela Dellenmark-Blom, Linus Jönsson, Vladimir Gatzinsky, Kate Abrahamsson

10.06-10.11 - Hälsorelaterad livskvalitet hos barn och ungdomar födda med Esofagusatresi – resultat från fokusgrupper och början av en diagnosspecifik enkät
Michaela Dellenmark-Blom, Vladimir Gatzinsky, Linus Jönsson, Kate Abrahamsson

10.12-10.17 - Korttidsresultat av opererad esopfagusatresi typ C och D enligt Gross, genomgång av 79 patienter opererade på DSBUS 2001-2013 med uppföljning vid 1-års ålder
Anders Sandin, Linus Jönsson, Vladimir Gatzinsky, Lars-Göran Friberg, Kate Abrahamsson, Josefin Olbers, Michaela Dellenmark-Blom

10.18-10.23 - Prenatalt diagnostiserade kongenitala diafragmabråck: 2006-2014 En Stockholms kohort
Carmen Mesas Burgos, Björn Frenckner, Jenny Hammarqvist-Vedje, Peter Conner

10.24-10.27 - Bröstkorgsrekonstruktion med biodesign och titan - möjliggjorde radikal excision av recidiverande pleuropulmonellt blastom
Olof Holmquist, Linus Jönsson

10.28-10.34 - Diagnostik av Hirschsprungs sjukdom.
Matilda Bräutigam, Helena Borg

10.35-10.41 - Hirschsprungs sjukdom – maternella riskfaktorer och nyföddhetskaraktäristika
Anna Löf Granström, Anna Svenningsson, Eva Hagel, Jenny Oddsberg, Agneta Nordenskjöld , Tomas Wester

10.42-10.48 - Vuxna opererade för Hirschsprungs sjukdom, utvärdering av tarmfunktion och livskvalitet
Anna Löf Granström, Johan Danielsson, Britt Husberg, Agneta Nordenskjöld , Tomas Wester

10.49-10.54 - IBD kirurgi på barn och ungdomar – 15 års erfarenhet från Drottning Silvias barn och Ungdomssjukhus i Göteborg
Cathrine Johansson, Matilda Bräutigam, Helena Borg

10.55-11.00 - Preliminär rapport om studie av avföringsvanor hos friska barn
Cathrine Johansson, Helena Borg, Staffan Redfors, Rune Sixt, Ulla Sillén, Sofia Sjöström

BARNKIR+SIKT - Introduction of Minimal Access Surgery in Children; why, how and now Surgery and Conjoined Twins
13:15 - 14:30
Edward Kiely, Jan Svensson
Moderatorer: Jan Svensson

BARNKIR - Årsmöte
16:30 - 18:00
BARNKIR - Avhandlingar läsåret 2014-2015
11:00 - 12:15
Linus Jönsson, Johan Danielsson, Jan F Svensson, Kate Abrahamsson
Moderatorer: Kate Abrahamsson


Linus Jönsson, Göteborg 11.00-11.25

Long-Gap Esophageal Atresia - The development of an experimental model of esophageal regeneration in vivo as an attempt to improve clinical outcome
Johan Danielsson, Uppsala 11.25-11.50

Anorectal Malformations. Long-term outcome and aspects of secondary treatment
Jan F Svensson, Stockholm 11.50-12.15

On the treatment of acute appendicitis in children.
BARNKIR - Kvalitetsregister, Nationella vårdprogram rapport
15:00 - 16:00
Johan Wallander
Moderatorer: Johan Wallander

BARNKIR - Nya ST-utbildningen
16:00 - 16:30
Johan Wallander
Moderatorer: Johan Wallander

ST-LUNCH - Testis
12:15 - 13:15
TRAUMA - Årsmöte
16:15 - 17:45
ST-LUNCH - Damage control
12:15 - 13:15
Louis Riddez
ST-LUNCH - En perfekt främre ljumskbråckplastik
12:15 - 13:15
Dan Sevonius
SIKT - Postersession
15:00 - 16:15
Emmanuel Ezra, Hanna Nilsson
Moderatorer: Emmanuel Ezra, Hanna Nilsson

15.00-16.15 - Akut appendicit. Resultat från Södersjukhusets kvalitetsregister.
Emil Pieniowski, Martin Dahlberg, Lennart Boström

15.00-16.15 - Att förstå pylorus fysiologiska aktivitet med hjälp av distensibilitets-teknik via en ballongformad probe, endo-FLIP
Maria Bergström, Jorge Arroyo Vàzquez, Steven Bligh, Barry McMahon, Per-Ola Park

15.00-16.15 - Avancerad 4-dimensionell rörelseregistrering för laparoskopisk färdighetsträning med Simball box
Kristine Hagelsteen, Dan Sevonius, Anders Bergenfelz, Mikael Ekelund

15.00-16.15 - Endoskopisk förslutning av perforerade ulkus i ventrikel och duodenum, en fallserie på 11 patienter
Fredrik Swahn, Folke Hammarqvist, Gabriel Sandblom, Urban Arnelo

15.00-16.15 - Incidens av abdominell bulging och ärrbråck efter partiella öppna nefrektomier i flanksnitt efter njurcancer.
Aapo Inkiläinen, Karin Strigård, Börje Ljungberg

15.00-16.15 - Kombinerad robotassisterad och laparoskopisk proktokolektomi med anläggande av ileoanal bäckenreservoar
Henrik Iversen, Martin Janson, Annika Sjövall

15.00-16.15 - Kvalitetsarbete av sårrupturer vid kirurgkliniken Danderyds sjukhus
Anna Löf Granström, Jacob Freedman

15.00-16.15 - Kvalitetsregistret för Svenska Bukväggsbråck – omoperation efter ärrbråcksoperation
Peder Rogmark, Agneta Montgomery

15.00-16.15 - Laparoskopisk ventralherniaplastik: medför suturering av fasciedefekter bättre resultat?
Jael Tall, Bengt Håkanson, Joakim Pålstedt, Anders Thorell

15.00-16.15 - Peroperativ online registrering till kvalitetsregister.
Michaela Breistrand, Johanna Österberg

15.00-16.15 - Rectusmuskelatrofi samt bråckutveckling vid subcostal incision efter leverresektion tillföljd av metastaserande kolorektal cancer.
Marie Massalsky, Agneta Montgomery

15.00-16.15 - Sensor-stentet – en textil sensor skapad av piezoelektrisk tråd för evaluering av tarmmotorikens kompression av ett stent
Maria Bergström, Jorge Arroyo Vàzquez, Anja Lund, Per-Ola Park

15.00-16.15 - Självlåsande loop för temporär förslutning av colon runt skaftet på städ vid anastomosering av colon
Odd Höglund, Oskar Maxon, Anders Grönberg

15.00-16.15 - Svagare bukväggsstyrka ju större bråckarea vid Gigantiska ärrbråck
Karin Strigård, Ulf Gunnarsson, Peter Falk

15.00-16.15 - Säker galloperation med ”The critical view of safety”
Saif Al-Tai, Stephan Axer

15.00-16.15 - TEP efter 15 år
Per Johansson, Bengt Novik

PERIOP - Postersession
16:30 - 17:00
16.30-17.00 - Does working-attire used both inside and outside operating suites become more than those used only inside?
Andrea Larsson, Bengt Jeppsson

16.30-17.00 - Kumulerad väntetid till akutoperation och % av opererade inom priotid, användbara mått på operationskapacitet
Folke Hammarqvist, Kemal Olin, Alexandre Chakhunashvili, Mikael Collin, Johan Axelsson

16.30-17.00 - Minskar förekomsten av postoperativ sårinfektion efter rena ingrepp av patientens egen helkroppstvätt med klorhexidin?
Karin Ouchterlony

16.30-17.00 - Nedsatt muskelkraft och hög co-morbiditet är associerat med 1-årsmortalitet.
Mahboube Mehrabi, Folke Hammarqvist, Carola Carlsson, Eugenia Furumula-Larsson