20 Aug
Kongresshallen
Club 700
Handskmakaren
Studion
Tunnbindaren
Bryggaren
Mältaren
Skomakaren
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
19:00
19:05
19:10
19:15
19:20
19:25
19:30
19:35
19:40
19:45
19:50
19:55
20:00
20:05
20:10
20:15
20:20
20:25
20:30
20:35
20:40
20:45
20:50
20:55
21:00
21:05
21:10
21:15
21:20
21:25
21:30
21:35
21:40
21:45
21:50
21:55
22:00
22:05
22:10
22:15
22:20
22:25
22:30
22:35
22:40
22:45
22:50
22:55
TRAUMA - Mjältskador - nya riktlinjer
08:15 - 09:45
Jorunn Skattum, Peter Hager, Mikael Öman
Moderatorer: Mikael Öman


Erfarenheter från Ullevål Jorunn Skattum


Erfarenheter från Karolinska Peter Hager


Paneldiskussion - diskussion behandlingsalgoritm
TRAUMA+KÄRLKIR - Kritisk blödning/Bäckenfraktur
10:15 - 12:00
Fredrik Linder, Per Johansson, Tal Hörer, Louis Riddez, Carl-Magnus Wahlgren
Moderatorer: Louis Riddez, Carl-Magnus Wahlgren


Fallbeskrivning 1
Fredrik LinderVad gör vi hemostatiskt? Hemostatisk resuscitering-fokus bäcken
Per JohanssonVad gör vi kirurgiskt? Aortaballong – indikation instabil patient bäckenfraktur
Tal HörerFallbeskrivning II
Fredrik Linder
Utbildningskommittén - ST-läkarnas vetenskapliga arbete - till nytta eller besvär?
13:00 - 14:15
SIKT - Stomibråck - är profylaktiskt nät lösningen på problemet?
14:45 - 16:00
Leif Israelsson, Pia Näsvall, Hanna Nilsson, Peder Rogmark
Moderatorer: Hanna Nilsson, Peder Rogmark

Bankett
19:00 - 22:00
KOLOREKTAL - Colorectal Surgery in the Elderly
08:15 - 09:45
Louise Olsson, Pär Myrelid
Moderatorer: Louise Olsson, Pär Myrelid


8.15-8.20 Introduction L Olsson, P Myrelid


8.20-8.50 Surgeon´s Choices O Faiz


8.50-9.10 Geriatric Assessment N Ommundsen


9.10-9.30 Second Thoughts of the Anesthesiologist M Lindqvist


9.30-9.45 General Discussion  
KOLOREKTAL - Kolorektal multiportlaparoskopi
10:15 - 12:00
Ulf Gustafsson, Olof Hallböök, Joep Knol, Peter Matthiessen
Moderatorer: Peter Matthiessen


10.15 - 10.30 Laparoskopidata för 2014 Peter Mathiessen


10.30 - 10.45 Robotdata för 2014 Ulf Gustafsson


10.45 - 10.50 ROLARR-data Olof Hallböök 


10.50 - 11.20 The laparoscopic left flexure Joep Knoel


11.20 - 11.50  TA-TME Joep Knoel
KOLOREKTAL - Fria föredrag - övrigt
14:45 - 16:00
Martin Rutegård, Niklas Magnusson
Moderatorer: Martin Rutegård, Niklas Magnusson

14.45-14.52 - Karydakis operation versus excision av medellinjen och primärsutur för pilonidalsinus, en randomiserad expertbaserad studie
Markku Haapamäki, Karl Franklin, Cristoffer Odensten, Christian Johansson

14.52-15.00 - Hög risk för rektalcancer vid primär skleroserande cholangit och IRA efter kolektomi för ulcerös kolit
Maie Abdalla, Kalle Landerholm, Roland Andersson, Pär Myrelid

15.00-15.07 - Behandlas kolektomerade IBD-patienter i Sverige med rekonstruktiv kirurgi?
Caroline Nordenvall, Pär Myrelid, Anders Ekbom, Matteo Bottai, Karin E. Smedby, Ola Olén, Per J. Nilsson

15.07-15.15 - Ingen ökad risk för failure vid sekundär bäckenreservoar jämfört med primär vid rekonstruktion efter kolektomi vid ulcerös kolit
Maie Abdalla, Kalle Landerholm, Roland Andersson, Pär Myrelid

15.15-15.23 - Crohns sjukdom, men ej ulcerös kolit, är associerat med sänkt fekunditet hos kvinnor
Emma Druvefors, Pär Myrelid, Roland Andersson, Kalle Landerholm

15.23-15.30 - Suturteknik vid förslutning av medellinjesnitt - sårrupturer och ärrbråck i Västra Götalandsregionen
Sofie Walming, Eva Angenete, Mattias Block, David Bock, Bodil Gessler, Eva Haglind

15.30-15.38 - Risk för kolektomi vid inflammatorisk tarmsjukdom
Ulrik Lindforss, Jan Björk, Anette Storlåhls, Eva Sandell, Marjo Kaaprali

15.38-15.45 - Kan per oralt givet trim-sulfa och metronidazol användas som infektionsprofylax vid elektiv kolorektal kirurgi?
Claes Hjalmarsson

15.45-15.52 - Förekomst av perianal sjukdom bland 245 nydiagnosticerade Crohn-patienter
Filip Sköldberg, Daniel Sjöberg, Urban Karlbom, Mari Thörn, Anders Rönnblom

15.52-16.00 - Morbiditet och komplikationer i samband med loopileostomi vid IBD-kirurgi
Jennifer Park, Bodil Gessler, Eva Angenete, Mattias Block

KOLOREKTAL - Ihre-föreläsning
16:30 - 18:00
Mikael Menger
KÄRLKIR - Fria föredrag
08:15 - 09:45
Marcus Langenskiöld, Anders Hallin
Moderatorer: Marcus Langenskiöld, Anders Hallin

08.15-08.24 - Abdominellt kompartmentsyndrom efter kirurgi för bukaortaaneurysm (AAA) 2008-2014, en populations-baserad studie
Samuel Ersryd, Anders Wanhainen, Khatereh Djavani Gidlund, Martin Björck

08.25-08.34 - Cost-effectiveness of a screening strategy for abdominal aortic aneurysm combined with medical intervention in patients with small abdominal aortic aneurysms.
Moncef Zarrouk, Adam Lundqvist, Jan Holst, Thomas Troëng, Anders Gottsäter

08.35-08.44 - Förekomst av a. iliaca communis aneurysm hos patienter med screeningupptäckt vidgad bukaorta
Achilleas Karkamanis, Kevin Mani, Sverker Svensjö, Khatereh Djavani Gidlund, Anders Wanhainen, Martin Björck

08.45-08.54 - Komplexiteten av screening funna bukaorta aneurysm - en retrospektiv multicenter kohort studie
Håkan Olsson, Anders Gottsäter, Martin Malina, TIm Resch, Björn Sonesson, Per Kjellin, Thomas Wetterling, Jan Holst

08.55-09.04 - Laser generated in situ fenestrations in Dacron® stent grafts – an experimental proof of concept study in a porcine model.
Björn Sonesson, Nuno Dias, TIm Resch, Thorarinn Kristmundsson, Jan Holst

09.05-09.14 - Långtidsöverlevnaden efter TEVAR varierar kraftigt beroende på operationsindikation
Tina Hellgren, Anders Wanhainen, Martin Björck, Kevin Mani

09.15-09.24 - Massiv blodtransfusion hos patienter med rupturerat bukaortaaneurysm
Carl Montán, Ulf Hammar, Agneta Wikman, Eva Berlin, Jonas Malmstedt, Jan Holst, Carl-Magnus Wahlgren

09.25-09.34 - Resursåtgång vid fenestrerad och grenad stentgraftbehandling av komplexa aortaaneurysm
Jacob Eriksson, Anders Wanhainen, Kevin Mani

09.35-09.45 - Ruptur av bukaortaaneurysm sker ofta utanför maxdiameter området och kan förutsägas med finita element-metoden
Moritz Lindquist Lileqvist, Antti Siika, Christian Gasser, Rebecka Hultgren, Joy Roy

SVESEK - Igår, idag och imorgon
10:15 - 12:00
Jon Ahlberg, Lars Påhlman, Joar Svanik, Göran Ekelund
Moderatorer: Joar Svanik, Göran Ekelund

KÄRLKIR - Aortadissektion
14:45 - 16:00
Tara Mastracci, Carl-Magnus Wahlgren, Kevin Mani
Moderatorer: Carl-Magnus Wahlgren, Kevin Mani

KÄRLKIR+PLASTIKKIR - Diabetessår
16:30 - 18:00
Vesa Juutilainen, Patrik Velander, Jonas Malmstedt
Moderatorer: Patrik Velander, Jonas Malmstedt


Acute surgical management of the (infected) diabetic foot Vesa Juuntilainen


Revascularisation - when and how? Jonas Malmstedt


Reconstructive foot surgery Patrik Velander

Case presentations with ”mentometer” questions  Jonas Malmstedt och Patrik Velander
ENDOKRIN - Fria föredrag
08:15 - 09:45
Catharina Ihre-Lundgren, Leszek Kubalski
Moderatorer: Catharina Ihre-Lundgren, Leszek Kubalski
08.15-08.27 - Högt proliferationsindex i follikulära tyreoideatumörer identifierar hög risk för cancer
Ninni Mu, Edneia Tani, Carl Christofer Juhlin, Eva Reihnér, Jan Zedenius, Inga-Lena Nilsson

08.28-08.40 - Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med icke-medullär differentierad tyroideacancer i Stockholm – en kvalitativ studie
Ida Widberg, Catharina Ihre-Lundgren, Christel Hedman

08.41-08.53 - Incidens, orsaker och konsekvenser av oväntade fynd av sköldkörtelcancer hos patienter som behandlats kirurgiskt för benign sköldkörtelsjukdom
Jonathan Szeps, Inga-Lena Nilsson

08.54-09.06 - OPERATIONSFREKVENS HOS 10 ÅRS PROSPEKTIVT FÖLJDA PATIENTER MED HYPERTYREOS
Gabriel Sjölin, Kristina Byström, Mirna Abraham-Nordling, Mats Holmberg, Mikael Lantz, Jan Calissendorff, Helena Filipsson, Ove Törring, Bengt Hallengren, Selwan Khamisi, Göran Wallin

09.07-09.19 - Riskfaktorer vid total tyreodektomi och betydelsen av ”best practice” – En retrospektiv tvärsnittsstudie av patienter med hypertyreos
Maximilian Zoltek, Catharina Ihre-Lundgren, Jörgen Nordenström

09.20-09.32 - Analys av promotormetylering bidrar till identifiering av maligna feokromocytom
Samuel Backman, Joakim Crona, Rajani Maharjan, Peter Stålberg, Per Hellman, Peyman Björklund

09.33-09.45 - Pre- och perioperativa riskfaktorer för död i neuroendokrin tunntarmstumör
John Eriksson, Catharina Ihre-Lundgren, Hans Garmo, Per Hellman

ENDOKRIN+SIKT - Minimalinvasiv endokrinkirurgi - små hål och korta vårdtider
10:15 - 12:00
Magnus Kjellman, Viktor Johanson
Moderatorer: Magnus Kjellman, Viktor Johanson

ENDOKRIN - Ivar Sandström-föreläsning + fria föredrag
14:45 - 16:00
Bengt Nilsson, Viktor Johanson
Moderatorer: Viktor Johanson


14.45 - 15.30 Ivar Sandström-föreläsning Bengt Nilsson
15.30-15.45 - Imatinib blockerar ATP-känsliga K+-kanaler: en ny förklaringsmodell till imatinibs biverkningsprofil
Robin Fröbom, Fredrik Karlsson, Inga-Lena Nilsson, Robert Bränström, Erik Berglund

15.45-16.00 - Vida kirurgiska marginaler är av signifikant betydelse vid GIST
Jan Åhlen, Johan Wejde, Robert Bränström, Olle Larsson, Inga-Lena Nilsson, Catarina Larsson

ENDOKRIN - Årsmöte
16:30 - 18:00
SOTA III - Varför gör det fortfarande ont när vi har skurit så bra?
16:30 - 17:45
Gunilla Brodda Jansen
PLASTIKKIR - Fria föredrag 1
08:15 - 09:45
Mattias Elmér, Hamidreza Nathgian
Moderatorer: Mattias Elmér, Hamidreza Nathgian


08.15-08.35 Avhandlingspresentation: Guided regeneration of the Human Skin – in vitro and in vivo studies. Erika Nyman (Linköping)
08.35-09.45 Abstractpresentation
08.15-08.35 - Presentation av avhandling: Guided Regeneration of the Human Skin - in vitro and in vivo studies
Erika Nyman

08.36-08.45 - Non-occlusive topical exposure – development of an in vitro human skin model for cytotoxicity testing
Susanna Lönnqvist, Kristina Briheim, Gunnar Kratz

08.46-08.53 - Över 95 % hudavlossning efter brännskada hos en 18 månader gammal pojke. En fallstudie och litteraturgranskning.
Angelica Horna Strand, Sten Rubertsson, Fredrik Huss, Maria Mani

08.54-09.03 - The use of pedicled Gastrocnemius muscle flap in the treatment of chronic and acute infected knee prosthesis.
Göran Stålhult, David Edmundsson

09.04-09.13 - Computer Aided Surgical Applications In Reconstructive Plastic And Craniofacial Surgery
Daniel Saiepour, Daniel Nowinski, Anders Hedlund

09.14-09.23 - Fjäderassisterad kirurgi för behandling av sagittal synostos: en systematisk översikt
Sara Fischer, Peter Tarnow, Lars Kölby, Annika Strandell, Giovanni Maltese

09.24-09.35 - Evaluation of Quality of Life in Patients with Graves´ Ophthalmopathy, before and after Orbital Decompression
Sven Sahlin, Lykke Iacobaeus

09.36-09.45 - Om komplikationer till bentransplantation vid genomgående enkelsidig läpp-käk-gomspalt
Anna-Paulina Wiedel, Henry Svensson, Björn Schönmeyr, Magnus Becker

PLASTIKKIR - Fria föredrag 2
10:15 - 12:00
Lars Kölby, Hannes Sigurjonsson
Moderatorer: Lars Kölby, Hannes Sigurjonsson

10.15-10.22 - Microsurgically aided upper lip replantation
Jonas Gustafsson, Mattias Lidén

10.23-10.29 - Rekonstruktion av ösofagus med fritt mikrovaskulärt jejunuminterponat, -den samlade erfarenheten från Sahlgrenska universitetssjukhuset
Andri Thorarinsson, Hasse Ejnell, Anders Edebo, Richard Lewin, Fredrik Brorsson, Mattias Lidén

10.30-10.39 - The versatility of chimeric free flaps
Mattias Lidén, Fredrik Brorsson, Richard Lewin, Jonas Gustafsson, Andri Thorarinsson

10.40-10.49 - Hur selekterar vi lymfödempatienter lämpliga för supramikrokirurgi?
Martina Kristiansen, Martin Halle, Ann-Charlott Docherty-Skogh

10.50-11.01 - CT-angiografi eller handhållen ultraljudsdoppler inför bröstrekonstruktion med DIEP-lambå
Stina Klasson, Patrik Velander, Johan Wassélius, Karl Malm, Henry Svensson

11.02-11.11 - Quality of life after breast reconstruction: comparing the DIEP-flap and the Latissimus dorsi-flap
Gunhild Aggeryd, Andri Thorarinsson, Mattias Lidén

11.12-11.23 - A systematic comparison of the incidence of various complications in different delayed breast reconstruction methods
Andri Thorarinsson, Victoria Fröjd, Lars Kölby, Richard Lewin, Niclas Molinder, Jonas Lundberg, Anna Elander, Hans Mark

11.24-11.33 - ACELLULAR PORCINE MATRIX AND DERMAL FLAPS IN ONE-STAGE BREAST RECONSTRUCTION AFTER MASTECTOMY
Rojda Gumuscu, Anna Therese Lauvrud, Ulrika Fallbjörk, Malin Sund

11.34-11.43 - Reduktion av komplikationer efter profylaktisk mastektomi med direktrekonstruktion
Johann Zdolsek, Pia Olofsson

11.44-11.50 - Immidiate breast reconstructions - 9 year experience
Hakan Hallberg

11.51-12.00 - Prospective evaluation of health after breast reduction surgery
Richard Lewin, Mattias Lidén, Gennaro Selvaggi, Andri Thorarinsson, Anna Elander

PLASTIKKIR - “Flap Raiser versus Fat Grafter” for Breast Reconstruction (ACTA)
14:45 - 16:00
Moustapha Hamdi , Martin Halle
Moderatorer: Martin Halle

ST-LUNCH - Ileus och volvlus
12:00 - 13:00
Kjell Jansson
VÅRDADM - Registrering och fika
09:00 - 10:00
VÅRDADM - Samverkar och samarbetar vi eller jobbar vi bara samtidigt?
10:00 - 12:00
Åsa Harbe
VÅRDADM - Livsfarligt att sitta still, inspiration till motion
13:00 - 14:00
Maria Kaivanto
VÅRDADM - Karlskoga lasaretts kvalitetsresa som ledde till Utmärkelsen Svensk Kvalitet
14:30 - 15:30
Ing-Marie Larsson, Solveig TorensjöST-LUNCH - Svår pankreatit
12:00 - 13:00
Hampus Klockhoff
SVESEK - Årsmöte
08:15 - 09:00
SVESEK - Den engelske medeltidskirurgen John Arderne
09:00 - 09:45
Torgny Svenberg
ST-LUNCH - Akut bröstkirurgi
12:00 - 13:00
Ann-Christine Källström
ST-LUNCH - Femoral access inom kärlkirurgi - vad en ST behöver veta
12:00 - 13:00
Tal Hörer, Jan Holst